Gelişmiş Arama Anasayfa  |  Künye  |  Linkler  |  İletişim  |  ENGLISH
Hakkımızda
Yazarlarımız
Sayılar
Editörden
Editörler Kurulu
Danışma Kurulu
Yayın ve Yazım İlkeleri
Derginin Tarandığı İndeksler
Abonelik / Dergi Talebi
Temsilciler

Yıl: 17, Sayı: 1, 2017

ISSN: 1303-0671

Makale Detayları
Makale Adı Tefsîrin Sakıncalı Yönlerinden Biri: Kötü Te’vîl
Yazarlar
Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî, Katar Üniversitesi Sünnet Araştırmaları Merkezi Başkanı
Çev: Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şahan , Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilimdalı Öğretim Üyesi ramsahan@gmail.com
Dergi Yıl: 12, Sayı: 1, Bahar 2012
Sayfa 151-184
Bölüm Temel İslam Bilimleri
Anabilim Dalı Tefsir