Kişiler ve Kurullar

sahibi ve yazı işleri müdürü
Abdülkadir Okumuşlar
editörler
Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar (N. Erbakan Ü)
Dr. Öğr. Üyesi Osman Zahid Çifçi (Selçuk Ü)
alan editörleri
Doç. Dr. Mesut Kaya (N. Erbakan Ü)
Dr. Öğr. Üyesi Ali Dadan (N. Erbakan Ü)
Dr. Öğr. Üyesi Necmeddin Güney (N. Erbakan Ü)
Dr. Öğr. Üyesi. Taha Çelik (N. Erbakan Ü)
Arş. Gör. Dr. İrfan Erdoğan (N. Erbakan Ü)
Arş. Gör. Abdullah Esat Bağcı (N. Erbakan Ü)
Arş. Gör. Ahmet Mekin Kandemir (N. Erbakan Ü)
Arş. Gör. Feyza Demir (N. Erbakan Ü)
Arş. Gör. Osman Durmaz (Aksaray Ü)
Arş. Gör. Yusuf Ziya Karipek (N. Erbakan Ü)
İngilizce dil editörü
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Argon (N. Erbakan Ü)
/div>