"Kur’an Mealleri Sempozyumu"ndan Notlar

Detaylar

Sayı
Cilt: 3, Sayı: 2, Güz 2003
Gönderildi
04.06.2003
Yayınlanmış
30.09.2003
Dergi Bölümü
İnceleme
Bilim dal(lar)ı
Diğer,
Diğer-1

Nasıl Atıf Yapılır

Baş, Erdoğan. “"Kur’an Mealleri Sempozyumu"Ndan Notlar”. Marife 3/2. 30 Eylül 2003. 266-267. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343319.