Araştırma Makalesi

Mu’tezile’nin Fıkıh Usûlündeki Yeri ve Etkisi

Place and Influence of the Mu’tazilah in the Usul Al-Fiqh

Öz

The Mu’tazilah have been interested in Usul al-Fiqh (legal doctrine) since their founder Wasil b. ‘Ata (d.131/748). There are some books on Usul al-Fiqh belonging to some of the Mu’tazilah scholars. Rational, liberal, philosophical and thelogical opinions of the Mu’tazilah were reflected on their understanding of Usul al-Fiqh. The Mu’tazilah have composed Usûl al-Figh with the mutakallim’s method that based on rational evidence. Therefore the discipline of Usul al-Fiqh has gained depthness. The Mu’tazilah have influenced some of Shii and Sunni scholars in the field of Usûl al-Fiqh.
The Mu’tazilah have been interested in Usul al-Fiqh (legal doctrine) since their founder Wasil b. ‘Ata (d.131/748). There are some books on Usul al-Fiqh belonging to some of the Mu’tazilah scholars. Rational, liberal, philosophical and thelogical opinions of the Mu’tazilah were reflected on their understanding of Usul al-Fiqh. The Mu’tazilah have composed Usûl al-Figh with the mutakallim’s method that based on rational evidence. Therefore the discipline of Usul al-Fiqh has gained depthness. The Mu’tazilah have influenced some of Shii and Sunni scholars in the field of Usûl al-Fiqh.

Detaylar

Sayı
Cilt: 3, Sayı: 3, Kış 2003
Geliş Tarihi
23.09.2003
Kabul Tarihi
18.12.2003
Yayın Tarihi
31.12.2003
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
İslam Hukuku

Nasıl Atıf Yapılır

Macit, Yüksel. “Mu’tezile’nin Fıkıh Usûlündeki Yeri Ve Etkisi”. Marife 3/3, 73-82.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343405
Özet Görüntüleme: 111
PDF İndirme: 118

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.