Araştırma Makalesi

Mu’tezilî Düşüncede Dinamizm ve Mu’tezile Düşüncesinin İslam Toplumunu Dönüştürmedeki Etkisi

Dynamism in the Mu’tazili Thought and Its Effect in Transforming the Muslim Community

Öz

Mu’tazilah is one of the sections which attach much importance to reason in the Islamic teology. Owing to the rationlist approchs, they have undertaken an important mission both in muslim society and against the non-muslims. Within the context of their five principles they attempted to give a form to the Islamic community. In this article, the effects of Mu’tazilah on the Islamic thought and their contributions to the Muslim community have been studied.
Mu’tazilah is one of the sections which attach much importance to reason in the Islamic teology. Owing to the rationlist approchs, they have undertaken an important mission both in muslim society and against the non-muslims. Within the context of their five principles they attempted to give a form to the Islamic community. In this article, the effects of Mu’tazilah on the Islamic thought and their contributions to the Muslim community have been studied.

Detaylar

Sayı
Cilt: 3, Sayı: 3, Kış 2003
Geliş Tarihi
21.09.2003
Kabul Tarihi
17.12.2003
Yayın Tarihi
31.12.2003
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Kelam

Nasıl Atıf Yapılır

Erkol, Ahmet. “Mu’tezilî Düşüncede Dinamizm Ve Mu’tezile Düşüncesinin İslam Toplumunu Dönüştürmedeki Etkisi”. Marife 3/3, 131-149.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343393
Özet Görüntüleme: 123
PDF İndirme: 82

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.