Araştırma Makalesi

Türkçe Kur’an Meallerinde "Min" Harfinin Aktarım Problemi

The Problem of Transfer Some Letter "Min" in Turkish Translations of the Quran

Öz

The sacred books used the same language as the people. The Holy Quran gave the message to Arabic people with their own language. The three important elements of the Arabic language are: Noun, verb and letter. The letter of (min) is one of the these letters. In this article we will study the usage of the letter of (min) in the Quran and study how it was translated in to Turkish with it’s authentic meanings. As seen the recent Turkish translations of the Quran are observed to be bettter than those translated in the past. We have study nearly thirty Turkish translations of the Quran and we have want to showe some examples for this letter (min). Thus we desire to draw a conclusion.
The sacred books used the same language as the people. The Holy Quran gave the message to Arabic people with their own language. The three important elements of the Arabic language are: Noun, verb and letter. The letter of (min) is one of the these letters. In this article we will study the usage of the letter of (min) in the Quran and study how it was translated in to Turkish with it’s authentic meanings. As seen the recent Turkish translations of the Quran are observed to be bettter than those translated in the past. We have study nearly thirty Turkish translations of the Quran and we have want to showe some examples for this letter (min). Thus we desire to draw a conclusion.

Detaylar

Sayı
Cilt: 4, Sayı: 1, Bahar 2004
Geliş Tarihi
06.02.2004
Kabul Tarihi
22.05.2004
Yayın Tarihi
31.05.2004
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Arslan, Gıyasettin. “Türkçe Kur’an Meallerinde "Min" Harfinin Aktarım Problemi”. Marife 4/1. 31 Mayıs 2004. 103-119. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343425.
Özet Görüntüleme: 66
PDF İndirme: 29

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: