Morfolojik (Sarfî) ve Leksikolojik (Mu’cemî) Delâletler Arasında Esmâ-i Hüsnâda Terâdüfün Nefyi [ve Furûkun İsbâtı]

Detaylar

Sayı
Cilt: 4, Sayı: 1, Bahar 2004
Gönderildi
04.02.2004
Yayınlanmış
31.05.2004
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Arap Dili ve Belağatı

Nasıl Atıf Yapılır

Ömer, Ahmed Muhtar - Kara, Ömer. “Morfolojik (Sarfî) Ve Leksikolojik (Mu’cemî) Delâletler Arasında Esmâ-I Hüsnâda Terâdüfün Nefyi [ve Furûkun İsbâtı]”. Marife 4/1. 31 Mayıs 2004. 207-225. https://www.marife.org/marife/article/view/189.