Araştırma Makalesi

Klasik İslâm Kaynaklarında Müzik Tartışmaları

0

Detaylar

Sayı
Cilt: 1, Sayı: 2, Güz 2001
Gönderildi
15.07.2001
Yayınlanmış
30.09.2001
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
İslam Hukuku

Nasıl Atıf Yapılır

Düzenli, Pehlul. “Klasik İslâm Kaynaklarında Müzik Tartışmaları”. Marife 1/2. 30 Eylül 2001. 27-58. https://www.marife.org/marife/article/view/20.