Kur’ân-ı Kerîm ve Kitâb-ı Mukaddes’te Dinî Çoğulculuk ve Sınırları

0

Detaylar

Sayı
Cilt: 4, Sayı: 2, Güz 2004
Gönderildi
05.07.2004
Yayınlanmış
30.09.2004
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Dinler Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

Borrmans, Maurice - Turan, Süleyman. “Kur’ân-ı Kerîm Ve Kitâb-ı Mukaddes’te Dinî Çoğulculuk Ve Sınırları”. Marife 4/2. 30 Eylül 2004. 267-278. https://www.marife.org/marife/article/view/207.