Araştırma Makalesi

Sûfî İtikadınının Dönemleri

Öz

Bu çalışmada özellikle sünnî sûfî ekoller ve itikadî alanda geçirdikleri dönemler incelenecektir. Ekollerin isimlendirilmesinde Fahreddin er-Razî’nin (ö.606/1210) tasnifi esas alınmıştır. İtikadî safhalar hususunda ise bütün tasavvufî eserler değil, itikadî alanda eser vermiş veya eserlerinin başında itikadî görüşlerini belirtmiş olan sûfîlerin görüşleri gözden geçirilmiştir.

Detaylar

Sayı
Cilt: 1, Sayı: 2, Güz 2001
Geliş Tarihi
19.07.2001
Kabul Tarihi
23.09.2001
Yayın Tarihi
30.09.2001
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Kelam

Nasıl Atıf Yapılır

Karadaş, Cağfer. “Sûfî İtikadınının Dönemleri”. Marife 1/2, 59-71.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343136
Özet Görüntüleme: 98
PDF İndirme: 87

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: