Makale Detayına Dönün Hukukî Görüş Ayrılıkları (İhtilâf) ve Hilafa Riayet (Mürââtü’l-Hilâf) İlkesi Konusunda Şâtıbî’nin Yaklaşımı İndir PDF İndir