Din, Sanat ve Tarihî Materyalizm

Detaylar

Sayı
Cilt: 5, Sayı: 2, Güz 2005
Gönderildi
23.06.2005
Yayınlanmış
30.09.2005
Dergi Bölümü
Nostalji
Bilim dal(lar)ı
Diğer,
Diğer-1

Nasıl Atıf Yapılır

Ülken, Hilmi Ziya - Erdem, Ömer Faruk. “Din, Sanat Ve Tarihî Materyalizm”. Marife 5/2. 30 Eylül 2005. 259-267. https://www.marife.org/marife/article/view/275.