Araştırma Makalesi

Sünnî ve Mu’tezilî Fıkıh Usûlünün Tanımlanmasında Bir Kriter Olarak Şer’îlik Algısı ve İbâha Alanının Şer’îliği Sorunu Bağlamında Bir Örnekleme

Consideration of Shar’iyyah (Legitimacy) as a Criterion in the Definition of Sunnite and Mu’tazilite Usul al-Fiqh and An Exemplification on the Question of Shar’iyyah of Ibaha (Permission) Sphere

Öz

Usul al-fiqh as a unity of source and method rules is characterized by the jurist’s (mujtahid) personal preference. Usul al-fiqh, the highest-level Islamic science, was constituted by the common contribution of Sunnite and Mu’tazilite jurists. Therefore, the attribution of usul al-fiqh to Ahl al-Sunnah or al-Mu’tazilah is not true except being based on the distinctive qualities belonging to each school. The consideration of shar’iyyah is a distinctive quality or essential feature for both Ahl al-Sunnah and al-Mu’tazilah. In this article, it has been examined the concept of shar’iyyah as a criterion in the distinction between the Sunnite and Mu’tazilite usul al-fiqh.
Usul al-fiqh as a unity of source and method rules is characterized by the jurist’s (mujtahid) personal preference. Usul al-fiqh, the highest-level Islamic science, was constituted by the common contribution of Sunnite and Mu’tazilite jurists. Therefore, the attribution of usul al-fiqh to Ahl al-Sunnah or al-Mu’tazilah is not true except being based on the distinctive qualities belonging to each school. The consideration of shar’iyyah is a distinctive quality or essential feature for both Ahl al-Sunnah and al-Mu’tazilah. In this article, it has been examined the concept of shar’iyyah as a criterion in the distinction between the Sunnite and Mu’tazilite usul al-fiqh.

Detaylar

Sayı
Cilt: 5, Sayı: 3, Kış 2005
Geliş Tarihi
06.10.2005
Kabul Tarihi
22.12.2005
Yayın Tarihi
31.12.2005
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
İslam Hukuku

Nasıl Atıf Yapılır

Türcan, Talip. “Sünnî Ve Mu’tezilî Fıkıh Usûlünün Tanımlanmasında Bir Kriter Olarak Şer’îlik Algısı Ve İbâha Alanının Şer’îliği Sorunu Bağlamında Bir Örnekleme”. Marife 5/3. 31 Aralık 2005. 195-211. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343673.
Özet Görüntüleme: 53
PDF İndirme: 36

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: