Makale Detayına Dönün Keşanlı Şeyh Süleyman Zâtî Efendi’nin Bazı Akâid Mes’elelerine Dâir Düşünceleri İndir PDF İndir