Araştırma Makalesi

"Müddessir, 74/4. Ayetin" Tefsirleri Üzerine Bir Değerlendirme "Nass-Olgu" Örtüşmesi ve "Yorum Etiği" Açısından

The Evaluation About the Interpretations/Exegesis of the Verse of the Surah Muddaththir the Enfolded One) 74/4. -The Perspective of "The Text-Fact" Conformity and "The Ethic of Interpretation"

Öz

The verse of The Surah Muddaththir (The Enfolded one) و ثيابك فطهر / Ve siyabeke fetahhir/ And thy garments (thiyab) purify " that in the Holy Qur'an, is typical example, relating to "the text-fact conformity". This verse has been interpreted in two different meaning by the classical and contemporary commentators. According to first interpretation, this verse means 'thy garments(thiyab) purify" as Itteral/real meaning. In respect to second interpretation, the verse means "And thine inner self purify or be away from the sin." as allegoricaly. We evaluated these interpretations in this article. In addition to, we emphasized deficiencies of translations of this verse Especialy, based on prejudicialy interpretations. Because, this verse may be interpreted both litteral and allegorical meaning. Consequently, from perspective of "The Ethic of Interpretation", the verse should not be interpreted in prejudicially.
The verse of The Surah Muddaththir (The Enfolded one) و ثيابك فطهر / Ve siyabeke fetahhir/ And thy garments (thiyab) purify " that in the Holy Qur'an, is typical example, relating to "the text-fact conformity". This verse has been interpreted in two different meaning by the classical and contemporary commentators. According to first interpretation, this verse means 'thy garments(thiyab) purify" as Itteral/real meaning. In respect to second interpretation, the verse means "And thine inner self purify or be away from the sin." as allegoricaly. We evaluated these interpretations in this article. In addition to, we emphasized deficiencies of translations of this verse Especialy, based on prejudicialy interpretations. Because, this verse may be interpreted both litteral and allegorical meaning. Consequently, from perspective of "The Ethic of Interpretation", the verse should not be interpreted in prejudicially.

Detaylar

Sayı
Cilt: 6, Sayı: 1, Bahar 2006
Geliş Tarihi
13.02.2006
Kabul Tarihi
19.05.2006
Yayın Tarihi
31.05.2006
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Gezgin, Ali Galip. “"Müddessir, 74/4. Ayetin" Tefsirleri Üzerine Bir Değerlendirme "Nass-Olgu" Örtüşmesi Ve "Yorum Etiği" Açısından”. Marife 6/1. 31 Mayıs 2006. 127-144. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343689.
Özet Görüntüleme: 71
PDF İndirme: 37

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: