Makale Detayına Dönün "Müddessir, 74/4. Ayetin" Tefsirleri Üzerine Bir Değerlendirme "Nass-Olgu" Örtüşmesi ve "Yorum Etiği" Açısından İndir PDF İndir