Araştırma Makalesi

İmam Mâlik ve Siyasî Otorite

Imam Mâlik and Political Power

Öz

İslam toplumunun en önde gelen etkin şahsiyetlerinin İslam âlimleri olduğunda şüphe yoktur. Bu şahsiyetlerin her türlü davranışı toplumun fertlerini yönlendirici olmuş-tur. Toplum, bu kişilerin takındığı tavırlar ve verdiği fetvalarla/kararlarla davranış biçimlerini belirlemiştir. Bu durum, İslam âlimlerinin toplumsal konumlarının ve değerle-rinin artması ve eksilmesiyle doğru orantılı olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. İmam Mâlik de kendi döneminde toplum üzerinde önemli etkileri olan bariz şahsiyetlerden birisidir. Bu makale İmam Mâlik’in siyasî otorite ile ilişkilerini ve bu ilişki biçiminin toplumsal yankılarını ele almaya çalışacaktır. Makale İmam Mâlik’in Emevîler döne-minde siyasî otoriteler ile pek fazla ilişkisi olmadığından bu döneme kısa bir bakıştan sonra daha çok Abbasîler dönemi üzerinde yoğunlaşacaktır.
The relationship between İmam Mâlik and political power, although the Umeyye period has been calmed, it has been become different during the Abbasid period. The relationship that was suitable especially at beginning of Caliph Mansur Second period, It changed because İmam take part near Muhammed en-Nefsüzzekiye who rebelled against to government. After giving message to the public opinion on the mutineers and their supporters had been punished, a new period started with excuse of Mansur’s. Finally İmam became as a savant who has been consulted his idea and has been accepted social consideration in addition to the formal opinion, both in the period of Mansur and also subsequent Caliphs.

Detaylar

Sayı
Cilt: 6, Sayı: 2, Güz 2006
Geliş Tarihi
12.07.2006
Kabul Tarihi
21.09.2006
Yayın Tarihi
30.09.2006
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
İslam Tarihi ve Sanatları,
İslam Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

Zorlu, Cem. “İmam Mâlik Ve Siyasî Otorite”. Marife 6/2. 30 Eylül 2006. 7-20. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343739.
Özet Görüntüleme: 77
PDF İndirme: 39

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.