Araştırma Makalesi

Oksidantalizm Bağlamında Afgânî-Abduh Ekolü

The Echol of Afgani-Abduh in Connection with Occidentalism

Öz

Bu makalede, birçok araştırmacıya göre çağdaş İslâm düşüncesinin mübeşşiri kimi araştırmacılara göre de fazla abartılmış bir şahsiyet olarak nitelendirilen Cemâleddin Afgânî (1838-1897) ile onun gözde öğrencisi ve yakın dostu Muhammed Abduh’un (1849-1905) Batı uygarlığına dair bilgi, görüş ve değerlendirmeleri serimlenecektir. Ayrıca Reşid Rıza’nın (1865-1935) kimi görüş ve düşünceleri de münasebet düştükçe zikredilecektir. Makalede Afgânî ve Abduh’a ait eserlerin yanı sıra genelde İslâmcılık ve çağdaş Arap düşüncesini, özelde de Afgânî ve Abduh’u konu alan çeşitli bilimsel araştırmalardan da istifade edilmiş; ayrıca konuyla ilgili bilgi malzemesini geniş ölçüde ihata etmesi için, fazla sayılabilecek oranda alıntı metinlere yer verilmiştir.
al-Din al-Afghani and his student and dear friend Muhammad Abduh's views and thoughts on the western civilisation. Additionaly, some opinions of Rashid Rida will also be mentioned. In this article, besides the works of Afgani and Abduh we also benefited from works written about them and from sources regarding Islamism and contemporary Arab thought. Besides, many quotations were given to include all the needed information regarding the is- sue.

Anahtar Kelimeler

Afgani, Abduh, Oksidantalizm, Oryantalizm, Arap Düşüncesi
Afgani, Abduh, Occidentalism, Orientalism, Arab Thought

Detaylar

Sayı
Cilt: 6, Sayı: 3, Kış 2006
Geliş Tarihi
27.09.2006
Kabul Tarihi
22.12.2006
Yayın Tarihi
31.12.2006
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk, Mustafa. “Oksidantalizm Bağlamında Afgânî-Abduh Ekolü”. Marife 6/3. 31 Aralık 2006. 43-69. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343783.
Özet Görüntüleme: 106
PDF İndirme: 42

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: