Araştırma Makalesi

Kur’ân’da Doğu-Batı ve Aydınlanmanın Kaynağı

East and West and Illumunation in the Qur’an

Öz

Bu çalışmada coğrafî anlamda doğu-batı sözcüklerinin Kur’ân’daki karşılığının ne olduğu, ne anlama geldiği ve ne kadar öneme sahip olduğu? gibi sorulara cevap aranmıştır. Aydınlık ve karanlıkla sembolize edilen bu iki kelimenin onlarla olan ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmış, gerçek aydınlığın kaynağına işaret edilmiştir. Mekkî ayetlerde sık sık geçen Allah doğu ve batının Rabbidir gibi bu ve buna benzer ifadelerle kastedilenin ne olduğu yorumlanmıştır. Medenî ayetlerde içerisinde gerek doğu ve batı Allah’ındır şeklinde gerekse benzer şekillerde ifadelerin geçtiği ayetler anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu ayetlerin kıble ile olan ilişkisi tespit edilmiştir.
In this study, we tried to answer questions about words of "east and west" as a geographical concept "what are their responses in the Quran, what are the meaning of these two concepts and their importance. Concepts are east and west are symbolized with luminousness and darkness. It is tried to find relations between east- west and luminousness- darkness. In this study, it is explicated the aim of some Mekkî verses of the Quran, like "Allah lord of east and west". And it is tried to understand some Medenî verses of the Quran, like "east and west are for Allah." And also it is assigned the relation between "qibla" and these verses.

Anahtar Kelimeler

Kuran, Doğu, Batı, Aydınlık, Nur, Karanlık, Kıble
Quran, East, West, Luminousness, Qibla

Detaylar

Sayı
Cilt: 6, Sayı: 3, Kış 2006
Geliş Tarihi
10.09.2006
Kabul Tarihi
20.12.2006
Yayın Tarihi
31.12.2006
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Küçük, Ahmet. “Kur’ân’da Doğu-Batı Ve Aydınlanmanın Kaynağı”. Marife 6/3. 31 Aralık 2006. 181-196. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343779.
Özet Görüntüleme: 156
PDF İndirme: 33

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: