Araştırma Makalesi

St. Thomas Aquinas ve İslâm

Thomas Aquinas and Islam

Öz

St. Thomas Aquinas, hem Summa Contra Gentiles (Kâfirlere Karşı) hem de Reasons for the Faith Against Muslim Objections adlı eserinde Hıristiyanlığı savunmaya ve aklîleştirmeye çalışır. Her iki eserin de öncelikle İslâm’a ve Müslümanlara karşı yazıldığı kabul edilir. Bu makale, ilk olarak, Aquinas’ın İslâm’ı bilip bilmediğini tartışmakta; ardından da, söz konusu iki eser bağlamında, Aquinas’ın apolojisini ve bu apolojinin Müslümanlara karşı yazılan/yazılacak Hıristiyan apolojiler için bir model olup olamayacağını sorgulamaktadır.
St. Thomas Aquinas tried to defend and rationalize Christianity in both of his books; Summa Contra Gentiles and Reasons for the Faith against Muslim Objections. Both books are considered to have been written against Islam and the Muslims. This article, firstly, discusses whether or not St. Thomas Aquinas really knew Islam. It also questions if St. Thomas’ apology could be a model for Christian apologies against the Muslims.

Anahtar Kelimeler

Aquinas, İslâm, Hıristiyanlık, Apoloji, Dinler Tarihi
Aquinas, Islam, Christianity, Apology, Apologetics, History Of Religions

Detaylar

Sayı
Cilt: 6, Sayı: 3, Kış 2006
Geliş Tarihi
01.10.2006
Kabul Tarihi
22.12.2006
Yayın Tarihi
31.12.2006
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Dinler Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

Tarakçı, Muhammet. “St. Thomas Aquinas Ve İslâm”. Marife 6/3. 31 Aralık 2006. 207-216. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343791.
Özet Görüntüleme: 91
PDF İndirme: 46

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: