Araştırma Notu

Oksidantalizm Üzerine Notlar

Kaynakça

  • Chattarjee, Partha. Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse’dan (London, Zed Books for the United Nations University, 1986) aktaran Nazım İrem, ‘Aydınlanma ve Sınırlılık Siyaseti Olarak Ulus Devlet Modernliği, Doğu Batı [Dergisi] ‘Milliyetçilik’ II. Sayı: 39 içinde.
  • Chattarjee, Partha. Nation and its Fragments ve Nationalist Thought and the Colonial World’den (Minneapolis, Minn., 1986) aktaran Carter V. Findley (‘Ahmet Mithat Efendi Avrupa’da’, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999).
  • Chen, Xaiomei, Occidentalism: a Theory of a Counter-Discourse in Post-Mao China’dan (New York, 1995) aktaran Carter V. Findley, a. g. y.
  • Meriç, Cemil. Bu Ülke. İletişim Yayınları, 5. Basım, İstanbul, 1985.
  • Meriç, Cemil. Kültürden İrfana, İnsan Yayınları, İstanbul, 1986.
  • Turner, Bryan S. Oryantalizm ve İslâmda Sivil Toplum Meselesi, Oryantalistler ve İslâmiyatçılar: Oryantalist İdeolojinin Eleştirisi (Ed: Asaf Hüseyin, Robert Olson ve Cemil Kureşi) içinde, İnsan Yayınları, İstanbul, 1989.

Detaylar

Sayı
Cilt: 6, Sayı: 3, Kış 2006
Geliş Tarihi
25.09.2006
Kabul Tarihi
21.12.2006
Yayın Tarihi
31.12.2006
Dergi Bölümü
Araştırma Notu
Bilim dal(lar)ı
Diğer,
Diğer-1

Nasıl Atıf Yapılır

Yavuz, Hilmi. “Oksidantalizm Üzerine Notlar”. Marife 6/3. 31 Aralık 2006. 373-375. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343799.
Özet Görüntüleme: 69
PDF İndirme: 48

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: