Araştırma Makalesi

Hıristiyan Eskatolojisinde Dünyanın Sonu Kehanetleri

The End-Time Prophecies in Christian Eschatology

Öz

Dünyanın sonu çok yakında mıdır? Bizim neslimiz en son nesil midir? Kutsal Kitap dünyanın sonunun tarihini önceden haber vermekte midir? Bu ve benzeri sorular, İsa’nın çarmıha gerilmesinden itibaren tarihteki son zaman kehanetlerinin izi sürülerek cevaplandırılmaya çalışılmaktadır. Bu metinde, Hıristiyan apokaliptik son zaman kehanetleri ele alınmakta ve bunlar analiz edilmeye çalışılmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde kâhinler tarafından bir çok kehanette bulunulmasına rağmen, bunların hiç biri tarih sahnesinde gerçekleşmemiştir. Onların verdikleri apokaliptik dünya sonu tarih olarak geldi, fakat vaad edilen son hala gelmedi. Bununla birlikte, insanlar onları "gerçek kâhin" olarak isimlendirmeye devam ettiler. Görünen odur ki, bu kâhinler kehanetlerinde başarısız oldular fakat insanlar başka yeni tarihler beklemeye devam ettiler. Dolayısıyla bana göre bu son zaman vizyonları sağlam delile ya da Hıristiyan eskatolojik inançlarına dayanmamaktadır.
Is the end of the world imminent? Is our generation the last generation? Does the Bible foretell the time of the end? These questions have been sought to answer these and the other relevant questions by tracing the history of the endtime prophecies since the crucifixion of Jesus. In this paper it is dealt with the Christian apocalyptic the end time prophecies and tried to analyse them. In spite of many prophecies that have been made by prophets during the historical process, none of them come out in the scene of history. Their apocalyptic end times came, but the promised end still has not yet come. However, the people continue to call them "true prophets". It is obvious that the prophets failed their prophecies but the people have been expected another new dates. So in my opinion, these end time visions are not based on the sound proofs or the eschatological Christian beliefs.

Anahtar Kelimeler

Dünyanın Sonu, Kıyamet, Apokaliptik, Kehanet, Eskatoloji, Milenyum.
End-Time, Doomsday, Apocalyptic, Prophecy, Eschatology, Millennium.

Kaynakça

 • B. J. Oropeza, 99 Reasons Why No One Knows When Christ Will Return (Downers Grove: Intervarsity Press, 1994).
 • Benjamin Arnold, “Eschatological Imagination and the Program of Roman Imperial and Ecclesiastical Renewal at the End of the Tenth Century”, The Apocalyptic Year 1000 Religious Expectation and Social Change, 950-1050, ed. Richard Landes, Andrew Gog, David C. Van Meter (New York: Oxford University Press, 2003).
 • Bradley E. Schaefer, “The Astronomical Situation around the Year 1000”, The Apocalyptic Year 1000 Religious Expectation and Social Change, 950-1050, ed. Richard Landes, Andrew Gog, David C. Van Meter (New York: Oxford University Press, 2003).
 • Bryan Wilson, Religious Sects: A Sociological Study (New York: McGraw-Hill, 1970).
 • Daniel Cohen, Waiting for the Apocalypse (Buffalo: Prometheus Books, 1983).
 • Daniel Verhelst, “Adso of Montier-en-Der and the Fear of the Year 1000”, The Apocalyptic Year 1000 Religious Expectation and Social Change, 950-1050, ed. Richard Landes, Andrew Gog, David C. Van Meter (New York: Oxford University Press, 2003).
 • David C. Van Meter, “Apocalyptic Moments and the Eschatological Rhetoric of Reform in the Early Eleventh Century: The Case of the Visionary of St. Vast”, The Apocalyptic Year 1000 Religious Expectation and Social Change, 950-1050, ed. Richard Landes, Andrew Gog, David C. Van Meter (New York: Oxford University Press, 2003).
 • David C. Van Meter, “Eschatological Expectations and Social Change around the Year 1000”, The Apocalyptic Year 1000 Religious Expectation and Social Change, 950-1050, ed. Richard Landes, Andrew Gog, David C. Van Meter (New York: Oxford University Press, 2003).
 • Dona Kossy, Kooks: Guide to the Outer Limits of Human Belief (Portland: Feral House, 1994).
 • Edward T. Babinski, Leaving The Fold (Amherst: Prometheus Books, 1995).
 • Eugen Weber, Apocalypses (Cambridge: Harvard University Press, 1999).
 • Eva Shaw, Eve of Destruction (Los Angles: Lowell House, 1995).
 • F. David Farnell, “The Montanist Crisis: A Key to Refuting Third-Wave Concepts of NT Prophecy”, The Master’s Seminary Journal, 14/2, Fall 2003.
 • F. F. Bruce, The Spreading Flame (Grand Rapids: Eerdmans Publishing, 1985).
 • F.S. Archenhold, Kometen: Weltuntergangsprophezeiungen und der Halleysche Komet (Berlin: Treptow, 1910).
 • Frank Graziano, The Millennial New World (New York and Oxford: Oxford University Press, 1999).
 • Gordon Lindsay, The World: 2000 A.D. (Dallas: Christ for the Nations, 1968).
 • Gus McKey, Time Cycles in the Bible (Los Angles: Los Angles Free Tract Society, ty.).
 • Guy Lobrichon, “Stalking the Signs: The Apocalytptic Commentaries”, The Apocalyptic Year 1000 Religious Expectation and Social Change, 950-1050, ed. Richard Landes, Andrew Gog, David C. Van Meter (New York: Oxford University Press, 2003).
 • Hillel Schwartz, Century’s End: An Orientation Manual Tow Ard The Year 2000 (New York, Doubleday, 1996).
 • James Horvath, He’s Coming Soon (Lake Mary: Creation House, 1995).
 • James Randi, The Mask of Nostradamus (New York: Prometheus Books, 1993).
 • Johannes Fried, “Awaiting the End or Time Around the Turn of the Year 1000”, The Apocalyptic Year 1000 Religious Expectation and Social Change, 950-1050, ed. Richard Landes, Andrew Gog, David C. Van Meter (New York: Oxford University Press, 2003).
 • John Thomas Nichol, “Shakers”, Encyclopedia Americana (New York: Encyclopedia Americana Corporation, 1975), c.24.
 • M. J. Penton, “The Eschatology of Jehovah’s Witnesses: A Short, Critical Analysis”, The Coming Kingdom: Essays American Millennialism & Eschatology, ed. M. Darrol Bryant & Donald W. Dayton (New York: New Era Books, 1983).
 • Preudo-William Godellus, RHF 10:262’den naklen David C. Van Meter, “Eschatological Expectations and Social Change around the Year 1000”, The Apocalyptic Year 1000 Religious Expectation and Social Change, 950-1050, ed. Richard Landes, Andrew Gog, David C. Van Meter, Oxford University Press, New York, 2003.
 • Reinhold Heller, “Kandisky and Traditions Apocalyptic”, Art Journal, vol. 43, no:1, (Spring, 1983).
 • Richard Abanes, End Times Visions: The Road to Armageddon? (New York: Four Walls Eight Windows, 1998).
 • Richard Kyle, The Last Days Are Here Again (Grand Rapids: Baker Books, 1998).
 • Richard Landes, “The Fear of an Apocalyptic Year 1000: Augustinian Histography, Medieval and Modern”, The Apocalyptic Year 1000 Religious Expectation and Social Change, 950-1050, ed. Richard Landes, Andrew Gog, David C. Van Meter (New York: Oxford University Press, 2003).
 • Robert G. Clous, “The Danger of Mistaken Hopes”, A Guide to Biblical Prophecy, ed. Carl E. Armerding and W. Ward Gasque (Peabody: Hendrickson, 1989).
 • Stephen D. O’Leary, Arguing the Apocalypse: A Theory of Millennial Rhetoric (New York: Oxford University Press, 1998).
 • Stephen Jay Gould, Questioning the Millennium (New York: Harmony Books, 1997).
 • Stephen Skinner, Millennium Prophecies (Stamford: Longmeadow Press, 1994).
 • Steven R. Cartwright, “Thietland’s Commentary on Second Thessalonians: Digressions on the Antichrist and the End of the Millennium”, The Apocalyptic Year 1000 Religious Expectation and Social Change, 950-1050, ed. Richard Landes, Andrew Gog, David C. Van Meter, Oxford University Press, New York, 2003.
 • Tom McIver, The End of The World: An Annotated Bibliography (Jefferson: McFarlane & Co., 1999).
 • Umberto Eco, “Waiting for? The Millennium”, The Apocalyptic Year 1000 Religious Expectation and Social Change, 950-1050, ed. Richard Landes, Andrew Gog, David C. Van Meter, Oxford University Press, New York, 2003.
 • W. E. Van Amburgh, The Way to Paradise (Brooklyn: Watch Tower Bible & Tract Society, 1925).

Detaylar

Sayı
Cilt: 7, Sayı: 2, Güz 2007
Geliş Tarihi
01.07.2007
Kabul Tarihi
19.09.2007
Yayın Tarihi
30.09.2007
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Dinler Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

Bıyık, Mustafa. “Hıristiyan Eskatolojisinde Dünyanın Sonu Kehanetleri”. Marife 7/2. 30 Eylül 2007. 163-187. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343837.
Özet Görüntüleme: 100
PDF İndirme: 296

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: