Araştırma Notu

Muhafazakâr Değerler ve Kadın Sorunsalı: Yeni Şafak Gazetesinde Köşe Yazarları Örneği

Öz

Bu çalışma 15 Eylül 2006 – 15 Eylül 2007 tarihleri arasında Yeni Şafak Ga-zetesi’ndeki köşe yazarlarının kadın konusunu ele alış tarzı ve biçimi üzerine hazır-lanmıştır. Ele alınan süreçte yazarlar, yaklaşık 100 yazıda kadınlar, kadınlara ilişkin konulardan bahsetmiştir. Araştırma sırasında, kadın sorunsalının yalnızca kadın ya-zarların değil erkeklerin de ilgi alanında olduğu, üzerinde sıklıkla düşünülen bir konu olduğu dikkat çekmiştir. Gazetenin köşe yazılarında en çok tekrarlanan konu, ül-kemizdeki kadınların Müslüman kimliğiyle yaşama hakkı, bu hakkın yaşanamıyor olması iddiası, bu hakkın verilmeyişi nedeniyle yaşanan sorunlar ve yaşanabilmesi için verilen fikirsel mücadeledir. Çalışma, araştırma notları niteliğinde olup, rastlantısal olarak sıralanmış ya-zar isimlerine göre alt başlıklardan ve sonuç bölümünden oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Kadın Çalışmaları, Kadın Sorunları, Kadın Siyasetçiler, Muhafazakârlık, Başörtüsü, Türban, Tesettür

Kaynakça

 • Dahlerup, Drude, «Using Quotas to Increase Women’s Political Participation», International Idea 2002, Women in Parliament, Chapter 4, s. 2, Stockholm, http://www.idea.int (3 Nisan 2005 tarihinde okunmuştur).
 • Göle, Nilüfer, Modern Mahrem, Metis, İstanbul 1991.
 • Hatemi, Hüseyin, Kadının Çıkış Yolu: İlahi Hikmette Kadın, İşaret Yayınları, İstanbul 1992. .
 • İlyasoğlu, Aynur, Örtülü Kimlik, Metis, İstanbul 2000.
 • Jaquette, Jean S., «States make War», Foreign Affairs, Jan 1999, v 78, i1 po. 28 (1).
 • Jaquette, Jane S., «Women in Power : From Tokenism to Critical Mass», Foreign Policy, Fall 1997, No : 108: p. 23 (15).
 • Ka-Der, Kadın Siyasetçinin El Kitabı, Acar Matbaacılık, İstanbul 2002.
 • Kardam, Filiz, Türkiye’deki Namus Cinayetlerinin Dinamikleri – Eylem Programı için Öneriler Sonuç Raporu. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Koza Yayın, 2005.
 • Kavakçı, Merve, Headscarf Heresy. Foreign Policy, No: 142 (May-June 2004), p. 66-67.
 • Rhode, Deborah, «The Politics of Paradigms: Gender Difference and Gender Disadvantage», Phillips, Anne (der.), Feminism and Politics, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 344-360.
 • Şenocaklı, Mine, Nur Vergin’le röportaj, «Başörtülü Kadın Kimdi? Temizlikçi Kadındı!», Vatan, 1 Ocak 2008, s. 16.
 • T.C. Başbakanlık Kadınin Statüsü Genel Müdürlüğü, Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma Komisyonu Raporu, Can Matbaa, Ankara 2006.
 • Tekeli, Şirin, Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat, Birikim Yayınları, İstanbul 1986.
 • TESEV, Çağdaşlık Hurafe Kaldırmaz, Demokratikleşme Sürecinde Dindar ve Laikler, TESEV Yayınları, İstanbul 2006.

Detaylar

Sayı
Cilt: 8, Sayı: 2, Güz 2008
Geliş Tarihi
30.06.2008
Kabul Tarihi
22.09.2008
Yayın Tarihi
30.09.2008
Dergi Bölümü
Araştırma Notu
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Sosyolojisi

Nasıl Atıf Yapılır

Cansun, Şebnem. “Muhafazakâr Değerler Ve Kadın Sorunsalı: Yeni Şafak Gazetesinde Köşe Yazarları Örneği”. Marife 8/2. 30 Eylül 2008. 211-237. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343956.
Özet Görüntüleme: 97
PDF İndirme: 39

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: