İslamî Hükümlerin Esas ve Hikmetleri, Kavâidü’l-Ahkâm Fî Mesâlihi’l Enâm, İzzeddin İbn Abdüsselâm (Trc. Süleyman Kaya-Soner Duman)

0

Detaylar

Sayı
Cilt: 8, Sayı: 2, Güz 2008
Gönderildi
10.07.2008
Yayınlanmış
30.09.2008
Dergi Bölümü
İnceleme
Bilim dal(lar)ı
Diğer,
Diğer-1

Nasıl Atıf Yapılır

Kızılkaya, Necmettin. “İslamî Hükümlerin Esas Ve Hikmetleri, Kavâidü’l-Ahkâm Fî Mesâlihi’l Enâm, İzzeddin İbn Abdüsselâm (Trc. Süleyman Kaya-Soner Duman)”. Marife 8/2. 30 Eylül 2008. 239-250. https://www.marife.org/marife/article/view/445.