Araştırma Makalesi

Batı’daki ‘Sürgün’ Doğulu/Yabancı Edward Said’in Gözüyle Oryantalizm: -"Öteki"nin Tanımlanması-

Orientalism in the Eye of Edward Said, Exiled Easterner/Foreigner in the West

Öz

Edward Said, içinde yaşadığı Batı’nın ve Batılı’nın ruh yapısını ve zihin dünyasının en karanlık mahrem alanlarını ifşâ eden Filistinli bir eylemci, bir "bilge"dir. Yeri geldiğinde eline kalem yerine, Filistinli ve Doğulular için, pasif bir sivil direniş ve duruş tarzı olarak taş alarak atan bir akademisyendir. Tüm insanlar için özgürlüğü ve ‘öteki’ yaratmanın garabetini insanlığa haykıran bir sestir, Edward Said. O, tüm hayatı boyunca sürgündeki bir yabancı ve bir sıra dışı entelektüeldir. Said’in hayatı, bir açıdan, oryantalizmin tarihsel, sosyolojik ve felsefî gelişimiyle paralellik göstermektedir. Sömürülen toplumların ve ülkelerin çektikleri acıları, çileleri ve ıztırapları, benzer şekilde sömürenlerin ülkesinde Edward Said, tüm yönleriyle yaşamıştır. Said, oryantalizmi ve oryantalistleri tüm cepheleriyle ele almış, bir nevi onların niyet, amaç, hedef ve icraatlarının arka planlarını ifşa etmiştir. Oryantalizm tanım ve tarifleri, Edward Said’in dilinden, yeniden bir anlam kazanmıştır. Bu tanımlar, onun tarafından şekillenmiş, orijinal ve özgün düşüncelerin verimli örneklerini oluştururlar.
Edward Said is Palestinian activist and scholar who disclosed the spiritual structure of the Westerners and the most intimate of their intellectual world. At the same time he is an academician who stages a passive and civil resistance for the Easterners. He is a crying voice to defend freedom for all humanity. That is why his life is parallel to the historical, sociological and philosophical development of Orientalism. Edward Said suffered from the same pains, troubles and problems which have been lived in the countries of exploited peoples in all aspects. Edward Said took up and studied orientalism from all directions and so Orientalism has gained a new meaning in the tongue of Edward Said.

Anahtar Kelimeler

Edward Said, Sürgün, Yabancı, Oryantalizm, Öteki
Edward Said, Exiled, Foreigner, Orientalism, The Other

Kaynakça

  • Edward Said, “Dünyalar Arasında”, Kış Ruhu, çev. Tuncay Birkan, II. baskı, İstanbul 2006.
  • Edward Said, “Sürgün Üzerine Düşünceler”, Kış Ruhu, çev. Tuncay Birkan, II. baskı, İstanbul 2006.
  • Edward Said, Entelektüel (Sürgün, Marjinal, Yabancı), çev. Tuncay Birkan, II. baskı, 2004.
  • Edward Said, Haberler Ağında İslâm, çev. Alev Alatlı, İstanbul 1984.
  • Edward Said, “Sömürgenin Temsili: Antropolojinin Muhatapları”, Kış Ruhu, çev. Tuncay Birkan, II. baskı, İstanbul 2006.
  • Edward Said, “Şarkiyatçılığı Yeniden Düşünmek”, Kış Ruhu, çev. Tuncay Birkan, II. baskı, İstanbul 2006.
  • Edward Said, Oryantalizm, çev. Nezih Uzel, IV. baskı, İstanbul 1998.
  • Edward Said, Yersiz Yurtsuz, çev. Aylin Ülçer, III. baskı, İstanbul 2005.

Detaylar

Sayı
Cilt: 9, Sayı: 1, Bahar 2009
Geliş Tarihi
25.02.2009
Kabul Tarihi
24.05.2009
Yayın Tarihi
31.05.2009
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
İslam Felsefesi

Nasıl Atıf Yapılır

Çetinkaya, Bayram Ali. “Batı’daki ‘Sürgün’ Doğulu/Yabancı Edward Said’in Gözüyle Oryantalizm: -"Öteki"Nin Tanımlanması-”. Marife 9/1, 233-261.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344025
Özet Görüntüleme: 365
PDF İndirme: 141

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.