Et-Tefsîr Bi’l-Me’sûr ve Et-Tefsîr Bi’r-Re’y Kavramları Üzerine Uygulamalı Bir Yaklaşım

Detaylar

Sayı
Cilt: 9, Sayı: 2, Güz 2009
Geliş Tarihi
08.07.2009
Kabul Tarihi
20.09.2009
Yayın Tarihi
30.09.2009
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Et-Tayyâr, Müsâid b. Süleyman b. Nâsır - Küçük, Ahmet. “Et-Tefsîr Bi’l-Me’sûr Ve Et-Tefsîr Bi’r-Re’y Kavramları Üzerine Uygulamalı Bir Yaklaşım”. Marife 9/2. 30 Eylül 2009. 227-241. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344064.
Özet Görüntüleme: 81
PDF İndirme: 31

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.