Et-Tefsîr Bi’l-Me’sûr ve Et-Tefsîr Bi’r-Re’y Kavramları Üzerine Uygulamalı Bir Yaklaşım

Detaylar

Sayı
Cilt: 9, Sayı: 2, Güz 2009
Gönderildi
08.07.2009
Yayınlanmış
30.09.2009
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Et-Tayyâr, Müsâid b. Süleyman b. Nâsır - Küçük, Ahmet. “Et-Tefsîr Bi’l-Me’sûr Ve Et-Tefsîr Bi’r-Re’y Kavramları Üzerine Uygulamalı Bir Yaklaşım”. Marife 9/2. 30 Eylül 2009. 227-241. https://www.marife.org/marife/article/view/493.