Makale Detayına Dönün Selefîliğin Osmanlıya Etkisi Bağlamında Kullanılan Bir Argüman: İbn Teymiye’nin Es-Siyâsetü’ş-Şer’iyye İsimli Eserinin Osmanlı Dünyasında Xvı. ve Xvıı. Asırdaki Tercümeleri İndir PDF İndir