Araştırma Makalesi

Yeni Ahid’de Konya ve Yakın Çevresi

Konya and Its Vicinity in the New Testament

Öz

Hitit’lerden Lidya’lılara, Romalılar’dan Türkler’e kadar pek çok millete ev sahipliği yapmış olan Konya’da farklı dinlerin ve farklı kültürlerin izlerini görmek mümkündür. Hıristiyanların kutsal kitabında İconium olarak yer alan bu tarihi kent, Pavlus tarafından misyonerlik yolculukları kapsamında birkaç kez ziyaret edilmiştir. Konya’ya yakın yerleşimlerden Lystra ve Derbe’yi de kapsayan bu yolculuklar zaman zaman pagan ve Yahudilerin şiddetli muhalefetine sahne olmuş, bazen de mucizevî olaylar yaşanmıştır. Her ne kadar bu bilgilerin doğruluğunu tartışan araştırmacılar olsa da, inançlı Hıristiyanlar açısından buralar hac yerleri olarak ilgi görmeye devam etmektedir.
It is possible to observe the traces of distinct religions and cultures in Konya that served as the homeland for various nations such as Hittites, Lydians, Romans and Turks throughout the centuries. This historical city which is referred to as "Iconium" in the Holy Bible was visited by Pavlus several times during his missionary journeys. These journeys which also included routes to Lystra and Derbe were opposed severely by the Jews, pagans and marvelous events were rumored to occur during the journeys. Although some investigators still dispute the accuracy of these, the aforementioned places continue to draw attention as pilgrimage places among the faithful Christians.

Anahtar Kelimeler

Yeni Ahit, Konya, Lystra, Derbe, Pavlus, Hacı
New Testament, Konya, Lystra, Derbe, Paul, Pilgrim

Kaynakça

 • Archbishop Wake, Forbidden Gospels and Epistles: Of the Original New Testament, (Forgotten Boks, 2008).
 • Adam Clarke, The Holy Bible containing the Old and New Testaments,Volume V, (N. Bangs and J. Emory 1825).
 • Andreas J. Köstenberger,L. Scott Kellum,Charles Quarles, The Cradle, the Cross, and the Crown: An Introduction to the New Testament (B&H Publishing Group, 2009).
 • Bastian Van Elderen, “Some Archaeological Observations on Paul’s First Missionary Journey,” W. Ward Gasque & Ralph P. Martin, eds., Apostolic History and the Gospel. Biblical and Historical Essays Presented to F.F. Bruce. (Exeter: The Paternoster Press, 1970).
 • Clyde E. Fant,Mitchell Glenn Reddish, A Guide to Biblical Sites in Greece and Turkey, (Oxford University Press US, 2003) .
 • D.A. Hagner, “İconium”, ed. Geoffrey W. Bromiley, İnternational Standard Bible Encyclopedia E-J,Volume:II (Wm. B. Eerdmans Publishing, US.,1982) .
 • D.A. Hagner, Hagner “Lystra”, ed. Geoffrey W. Bromiley, İnternational Standard Bible Encyclopedia K-P, Volume:III, (Wm. B. Eerdmans Publishing, US.,1995) .
 • David Edward Aune, The Westminster Dictionary of New Testament and Early Christian Literature and Rhetoric, (Westminster John Knox Press, US. 2003) .
 • Frederick Fyvie Bruce, The Acts of the Apostles: The Greek Text with Introduction and Commentary (Wm. B. Eerdmans Publishing, 1990).
 • Jack Finegan, The Archeology of the New Testament: the Mediterranean world of the Early Christian Apostles, (London:Taylor & Francis, 1981).
 • Mehmet Ziya Efendi, Bursa’dan Konya’ya Seyahat-Konya Seyahati Hâtırâtından, Hazırlayanlar: Ahmet Çaycı, Bayram Ürekli, (Konya 2010).
 • Michael A. Smith “Pavlus” Hıristiyanlık Tarihi, Çeviri. Sibel Sel, levent Kınran, (Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul 2004) .
 • Peter E. Lewis, Ron Bolden, The Pocket Guide to St. Paul: Coins Encountered by The Apostleon His Travel, (Wakefield Press, 2002).
 • Piercon Parker “Pavlus”, Encyclopedia Americana, Volume XXI, (International Edition, US. 1978).
 • Şinasi Gündüz, Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, (Ankara 2001).
 • William M. Ramsay, Mark Wilson, St. Paul: the Traveler and Roman Citizen (Kregel Academic, 2001 düzeltilmiş 15. baskı).
 • William M. Ramsay, The Cities of St. Paul: Their Influence on His Life and Thought: the Cities of Eastern Asia Minor, (BiblioBazaar, LLC, 2009).
 • William M. Ramsay,Mark Wilson, Historical Commentary on Galatians, (Kregel Publications,US 1997).
 • William M. Ramsay “Lystra” ed. James Hastings, A Dictionary of the Bible: Volume III: (Part I: Kir -- Nympha), (The Minerva Group, Inc., 2004).
 • William M. Ramsay, The Church in The Roman Empire Before A.D. 170, (Elibron Classics 1954, 5.baskı).
 • William John Conybeare, John Saul Howson, The Life and The Epistles of St. Paul, Volume II (Kessinger Publishing, 2005).
 • William John Conybeare, John Saul Howson, The Life and The Epistles of St. Paul, Volume I (New York 1864) .
 • W.S. Lasor “Lycaonia”, ed. Geoffrey W. Bromiley, İnternational Standard Bible Encyclopedia K-P, Volume:III,(Wm. B. Eerdmans Publishing, US.,1995) .
 • Mehmet Kurt “Antik Derbe Kenti ve Önemi”.
 • http://www.kto.org.tr/tr/dergi/dergiyazioku.asp?yno=1295&ano=82 .
 • İlker Mete Mimiroğlu, “Meram İlçesinde Bir Hıristiyan Kenti”.
 • http://www.mebkam.com/yaziy.asp?id=20 .

Detaylar

Sayı
Cilt: 10, Sayı: 2, Güz 2010
Geliş Tarihi
07.06.2010
Kabul Tarihi
23.09.2010
Yayın Tarihi
30.09.2010
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Dinler Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk, Nermin. “Yeni Ahid’de Konya Ve Yakın Çevresi”. Marife 10/2. 30 Eylül 2010. 159-169. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344176.
Özet Görüntüleme: 52
PDF İndirme: 32

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.