Yirmibirinci Yüzyılda Kur’an Çalışmalarına Eklenen Yeni Halka: Kur’an Ansiklopedileri

Kaynakça

 • Aykut, Ayhan “Ansiklopedi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), III, 217-227.
 • Binder, Leonard, Liberal İslam, (çev. Yusuf Kaplan), Rey Yayınları, Kayseri, 1996.
 • Câbirî, M. Âbid, Arap-İslam Aklının Oluşumu, (çev. İbrahim Akbaba), Kitabevi, İstanbul, 2001.
 • Cündioğlu, Dücane, “Çağdaş Tefsir Tarihi Tasavvurunun Kayıp Halkası: ‘Osmanlı Tefsir Mirası’ -Bir Histografik Eleştiri Denemesi-”, İslâmiyât, II (1999), sayı. 4.
 • Hatiboğlu, İbrahim, “İsrailiyyat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), XXIII, 195-199.
 • Kara, İsmail, “Kaynaklara Dönüş Neye Dönüştür?” Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Kara, İsmail, Din İle Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri, Dergâh yay., İstanbul, 2005.
 • Kara, İsmail, Aramakla Bulunmaz, Dergâh Yay., 2006.
 • Kara, İsmail, Sözü Dilde Hayali Gözde, Dergâh Yay., İstanbul, 2005.
 • Meriç, Cemil, Işık Doğudan Gelir, İletişim Yay., İstanbul, 2009.
 • Nettler, Ronald. L.“Early Islam, Modern Islam and Judaism: The Isra’iliyyat in Modern Islamic Thought”, Studies in Muslim-Jewish Relations: Muslim-Jewish Encounters; Intellectual Traditions and Modern Polities içinde, Oxford: Harwood Academic Publications, 1998.
 • Paçacı, Mehmet, “Oryantalizm ve Çağdaş İslamcı Söylem”, İslâmiyât, IV (2001), sayı. 4.
 • Şimşek, M. Sait, Günümüz Tefsir Problemleri, Kitap Dünyası, Konya, 2008.

Detaylar

Sayı
Cilt: 10, Sayı: 3, Kış 2010
Geliş Tarihi
04.09.2010
Kabul Tarihi
22.12.2010
Yayın Tarihi
31.12.2010
Dergi Bölümü
Araştırma Notu
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Kaya, Mesut. “Yirmibirinci Yüzyılda Kur’an Çalışmalarına Eklenen Yeni Halka: Kur’an Ansiklopedileri”. Marife 10/3, 407-425.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344206
Özet Görüntüleme: 54
PDF İndirme: 129

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: