İlk Dönem İslam’ı, Çağdaş İslam ve Yahudilik: Çağdaş İslam Düşüncesinde İsrailiyyat

Early Islam, Modern Islam and Judaism: the Isra’Iliyyat in Modern Islamic Thought

Öz

Bu bölüm, İsrailiyyatın özel bir şekilde yeniden düşünülmesinde, fikirlerin, tarihin ve politikaların iç içe girişini incelemektedir. Amaç, detaylar üzerinde yoğunlaşmaktan ziyade, bir sürecin ana hatlarını ve göze çarpan noktalarını açığa çıkarmaktır. Bu çalışmanın odaklandığı nokta, Sünni-Arap dünyasıdır. Erken dönem İslam düşüncesinin merkezinde yer alan İsrailiyyat literatürü; bu literatüre bir sınır koyma ve İslâm’ın kaynak metinlerindeki rolünü azaltma çağrısında bulunan modern çevrelerde genellikle şüpheyle karşılanmıştır. Bu, modern döneme uyum sağlamak için saf bir İslam arayışı düşüncesi içinde, erken dönem İslam düşüncesinin büyük ölçüde çağdaş bir yaklaşımla yeniden okunuşu sürecinde gerçekleşmiştir. İsrailiyyat yabancı olarak görülmüş; hayalî (fantastik), gayr-i aklî (irrasyonel) ve bazen de yıkıcı malzemeleri muhtevi kabul edilmiştir. İsrailiyyatın varsayılan Yahudi menşei ve muhtevası, Müslüman-Yahudi ilişkilerinin genel anlamda tekrar gözden geçirilmesine sebep olmuştur. Ayrıca, belli bir aşamada, Filistin’deki çağdaş problem, bu gözden geçirme işlemini, Müslüman-Siyonist ilişkilerinin teori ve pratiğine yönlendirmiştir. İsrailiyyatın teorik problemine bundan sonra, hem İslam içinde hem de Müslüman dünya ile Yahudi dünyası arasındaki ilişkiler alanında çağdaş, pratik bir önem atfedilecektir.

Detaylar

Sayı
Cilt: 11, Sayı: 3, Kış 2011
Geliş Tarihi
30.09.2011
Kabul Tarihi
20.12.2011
Yayın Tarihi
31.12.2011
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Nettler, Ronald. L. - Kaya, Mesut. “İlk Dönem İslam’ı, Çağdaş İslam Ve Yahudilik: Çağdaş İslam Düşüncesinde İsrailiyyat”. Marife 11/3. 31 Aralık 2011. 191-203. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344298.
Özet Görüntüleme: 62
PDF İndirme: 26

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.