Tasavvufa Karşı Felsefe: İslamî Bir Tartışma

Philosophy vs. Mysticism: An Islamic Controversy

Kaynakça

  • Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed (ö. 505/1111), el-Munkız mine’d-dalâl-The Deliverer from Error, çev. W. M. Watt, Allen ve Unwin Yay. Londra 1967.
  • Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed (ö. 505/1111), Kitâbu zikri’l-mevt ve mâ ba’dehû-The Rememberance of Death and the Afterlife, (İhyâ’u Ulûmi’d-dîn’in 40. Kitabı), çev. T. J. Winter. Islamic Texts Society Yay. Cambridge 1989.
  • Leaman, O., Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş-An Introduction to Medieval Islamic Philosophy, Cambridge Üniversitesi bs. Cambridge 1985.
  • Leaman, O., İbn Rüşd ve Felsefesi-Averroes and his Philosophy, Oxford Üniversitesi bs. Oxford 1988.
  • Leaman, O., Mûsa b. Meymûn- Moses Maimonides, Routledge Yay. Londra 1990.
  • Rosenthal, E., Ortaçağ İslam’ında Siyasi Düşünce-Political Thought in Medieval Islam, Cambridge Üniversitesi bs. Cambridge 1958.

Detaylar

Sayı
Cilt: 12, Sayı: 3, Kış 2012
Geliş Tarihi
29.09.2012
Kabul Tarihi
23.12.2012
Yayın Tarihi
31.12.2012
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tasavvuf

Nasıl Atıf Yapılır

Leaman, Oliver - Turgut, Ali Kürşat. “Tasavvufa Karşı Felsefe: İslamî Bir Tartışma”. Marife 12/3. 31 Aralık 2012. 209-217. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344374.
Özet Görüntüleme: 52
PDF İndirme: 21

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: