Araştırma Makalesi

William James’in Gifford Konferansları ve The Varieties of Religious Experience İsimli Eserinin Yankıları Üzerine Bir Analiz

The Analysis of the Reflections of William James’ Gifford Lectures and His Book "The Varieties of Religious Experience"

Öz

James, Gifford Konferanslarına ilk resmi daveti 1898 yılında almıştır. Aslında "betimsel" ve "metafizik" olmak üzere iki seri olarak planlanan konferanslar, "betimsel" bölümün beklenmedik şekilde uzaması sebebiyle tek bölüm olarak sunulabilmiş ve "metafizik" bö- lüm bir başka vesileyle ele alınmak üzere ertelenmek durumunda kalmıştır. Konferansla- rın ilk serisi ise 16 Mayıs 1901’de Edinburgh’da başlamıştır. 1902 yılında basıma hazır hale getirilen bu konferanslar "The Varieties of Religious Experience, a Study on Human Nature (Dini Tecrübenin Çeşitleri, İnsan Doğası Üzerine Bir Çalışma)" adıyla kitap olarak yayınlanmıştır. Bu kitap da en az konferanslar kadar ciddi bir başarı elde etmiştir. James, dini tecrübeleri bu tecrübeler katı psikiyatrik ölçütlere göre patolojik olarak de- ğerlendirilse de olağanüstü karakteri sebebiyle bir anlamda ilham edilmiş olarak görerek sadece tasvir etmekle kalmayıp aynı zamanda haklılaştırmaktadır. O, inanan insanın bi- lincinin sıcaklığını tıpkı hissedildiği gibi taşımaya çalışmış, bireyin dini değerleri yücelt- mesiyle ilgilenmiştir. Ona göre bu duyguların ifade edilebilmesi için bu duygulara sempa- tik bir yaklaşım gösterilmelidir. Dolayısıyla kitabın özellikle son kısmında, dini tecrübe iddialarının James tarafından savunulduğu görülmektedir. James’in şahsında felsefe, dinî tecrübenin hakikatini teyit etmiştir.
James’ appointment to a Gifford Lectureship was formally made in 1898. It was originally intended that the first series should be "descriptive" and the second "metaphysical," but the descriptive task expanded so greatly that the metaphysical task had to be postponed to another occasion. The first series of Lectures began at Edinburgh, on May 16, 1901. The lectures had been prepared for the press and appeared in June 1902 under the title, The Varieties of Religious Experience, a Study in Human Nature. The book, like the lectures, was signally successful. The reader receives the impression that James regarded religious experiences, even though they be judged pathological by strict psychiatric standards, as in some sense and in some degree inspired. Their "exceptional" character commended them to him. Unquestionably James was justifying, and not merely describing, the religious experience. He stationed himself at the centre of the believer's consciousness and tried to convey its warmth and appeal as they were originally felt. He was concerned with religious values, with the hope or exaltation of concrete individuals, which must be rendered sympathetically if they are to be conveyed at all. And then, especially in the latter part of the book, the author defended the claims of religious experience. Philosophy, in the person of William James, confirmed its truth. A century later, it is interesting to look back and consider the extent to which James’ understanding of the relationship between religious experience, belief and personality has been upheld by subsequent researchs.

Anahtar Kelimeler

William James, Dini Tecrübe, Pragmatizm, Gifford Konferansları
William James, Religious Experience, Pragmatism, Gifford Lectures

Kaynakça

 • Allen, G.W, William James, New York, 1967.
 • Cook, Chris C.H., “William James’ Varieties of Religious Experience and Jungian Varieties of Human Nature: The Nature of The Relationship Between Religious Experience, Belief and .
 • Pyschological Type”, Journal of Beliefs & Values, vol. 24, no. 2, August 2003.
 • Fancher, Raymond E., Ruhbiliminin Öncüleri, çev. Aziz Yardımlı, İstanbul, 1990.
 • Flournoy, Theodore, The Philosophy of William James, New York, 1917.
 • Habegger, A., The Father, A Life of Henry James, New York, 1994.
 • Http://www.encyclopedia.com .
 • Http://www.giffordlectures.org .
 • James, William, The Letters of William James, Vol. II, ed. Henry James, Boston, 1920.
 • James, William, The Varieties of Religious Experience, A Study in Human Nature, New York, 1962.
 • Kallen, Horace M., The Philosophy of William James (Introduction), New York, ty.
 • Kimble, Gregory A., Portraits of Pioneers in Psychology, ed. Michael Werthimer-Charlotte White, Washington, 1991.
 • Maire, Gilbert, William James et le Pragmatisme Religieux, Paris, 1933.
 • Niebuhr, Richard R., “William James on Religious Experience” The Cambridge Companion to William James, ed. Ruth Anna Putnam, New York, 1997.
 • Perry, Ralph Barton, The Thought and Character of William James, Vol-II, London, ty.
 • Polet, Jeff, “William James and Moral Will”, Humanitas, vol.14, Issue 2, 2001.
 • Richards, Graham, Psikolojiyi Yerli Yerine Oturtmak, çev. Süleyman Topal-Ali Yılmaz, İstanbul, 2005.
 • Shook John R., Amerikan Pragmatizminin Öncüleri, çev. Celal Türer, İstanbul, 2003.
 • Suckiel, Ellen Kappy, Cennet Savunucusu William James’in Din Felsefesi, çev. Celal Türer, Ankara, 2005.
 • Suckiel, Ellen Kappy, Heaven’s Champion-William James’s Philosophy of Religion, Indiana, 1996.
 • Taves, Ann, “William James Revisited- Rereading The Varieties of Religious Experience in Transatlantic Perspective”, Zygon, vol. 44, no. 2, June/2009.

Detaylar

Sayı
Cilt: 13, Sayı: 1, Bahar 2013
Geliş Tarihi
18.03.2013
Kabul Tarihi
24.05.2013
Yayın Tarihi
31.05.2013
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Felsefesi

Nasıl Atıf Yapılır

Erdem, Ömer Faruk. “William James’in Gifford Konferansları Ve The Varieties of Religious Experience İsimli Eserinin Yankıları Üzerine Bir Analiz”. Marife 13/1. 31 Mayıs 2013. 127-138. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344390.
Özet Görüntüleme: 76
PDF İndirme: 30

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: