Kur’ân İlimlerine Giriş

0

Detaylar

Sayı
Cilt: 13, Sayı: 1, Bahar 2013
Gönderildi
16.02.2013
Yayınlanmış
31.05.2013
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

eş-Şehristânî, Muhammed b. Abdülkerim - Dinç, Ömer. “Kur’ân İlimlerine Giriş”. Marife 13/1. 31 Mayıs 2013. 181-198. https://www.marife.org/marife/article/view/661.