Tarih ve Dilbilimi Kaynakları Işığında Kur’ân’ın 10 Kıraati, Ahmed Aliyyul İmam (Çev: Süleyman Gündüz)

Detaylar

Sayı
Cilt: 13, Sayı: 2, Yaz 2013
Gönderildi
09.04.2013
Yayınlanmış
30.06.2013
Dergi Bölümü
İnceleme
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Nasıl Atıf Yapılır

Koyuncu, Recep. “Tarih Ve Dilbilimi Kaynakları Işığında Kur’ân’ın 10 Kıraati, Ahmed Aliyyul İmam (Çev: Süleyman Gündüz)”. Marife 13/2. 30 Haziran 2013. 221-223. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344426.