Araştırma Makalesi

Kazakistan’da Kur’an ve Tefsir Literatürü (Kazakça ve Rusça Eserler)

Works on the Qur’an and It's Commentary in Kazakhstan

Öz

Bu çalışmada Kazakistan’da yaygın olarak bulunan Kur’an ve tefsir sahasındaki eserlerin, özellikle Kur’an mealleri ile tefsirlerin tanıtımı yapılacaktır. Araştırmada literatürün tasnifi, tanıtımı ve genel değerlendirmeler amaçlandığı için, yayınlanan eserlerin dil, metot ve muhteva bakımından problematik yönleri çok olmakla birlikte onların tahlil ve tenkidine girilmemiştir.
The topic of this study is a presentation of works in the field of The Quran and its commentary commonly found in Kazakhstan, especially of the translations of the The Quran and its commentaries. Although the works published have had many problematic aspects in terms of language, method and content, analysis and criticism of them were not entered.

Anahtar Kelimeler

Kazakistan, Kazakça, Rusça, Kur’ân, Meal, Tefsir
Kazakhistan, Kazakh, Russian, Qur’an, Translation Of The Qur’an, Commentary / Tafsir

Kaynakça

 • “Klimoviç, L. İ.”, Kazak Sovet Ençiklopediyası, Almatı 1976, VI,476.
 • “Kuran”, Kazak Sovet Ençiklopediyası, Almatı 1976, VII,44-45.
 • “Rusları İslam’a Çağıran Kadın” (İman Valeri Porokhova ile yapılan röportaj), Yeni Şafak 13.12.2000.
 • Aday, C., Ebumenaf, D., Ahmet, A., Mubar, D., Paltöre, I., Kuran Karim, 30. Para Mağınalık Avdarma Jane Tapsir, Halife Altay Uluslararası Yardım Vakfı yay., Almatı 2006.
 • Akıtulı, Aziz, Akıt Ulimjiulı, Müsülman baspaüyi, Almatı 2008.
 • Akıtulı, Aziz, Akıtulı, Makaş, Kuran Karim (Kazakşa Avdarmasi), Ulttar baspası, Pekin 1990.
 • Altay, Halife, Kuran Karim, Kazakşa Mağına Jane Tüsinigi, Medine 1991.
 • azerislam.com/index.php?lngs=aze&cats=1&ids=415 (et. 05.12.2009).
 • Belyayev, V., Gıryazneviç, P., “Predislovnie”, Koran (İ. Y. Kraçkovski), Moskova 1963, Sayfa 3-11.
 • Diyarbekirli, Nejat, “Türkiye’de Kazaklar Hakkında Araştırmalar”, www.seyitahmetli.com/turkiyedeki-kazaklar-hakkinda-arastirmalar/ (et. 10.10.2009).
 • Erşahin, Seyfettin, “Sovyetler Birliği’nde Kur’an’a Yaklaşımlar”, İslami Araştırmalar, c. 9, sayı, 1-4, 1996, 231-39.
 • Erşahin, Seyfettin, Türkistan’da İslam ve Müslümanlar -Sovyet Dönemi, İlahiyat Vakfı yay., Ankara 1999.
 • Eskendirulı, Abdirahman, “Halifa Altaydın Önegeli Ğumır Jolı”, Din Jane Koğam Kayretkeri Halife Altay: Eldik İs Pen İmani Kundılıktar (Sempozyum tebliğleri), Almatı 2008, ss. 31-36.
 • Garayev, Tursun Muhamed, Filosofiya Dobra, Almatı 2010.
 • Gökgöz, Saime Selenga, “Rus Misyoner Şarkıyatçılığında İslam Peygamberi ve Kur’an Hakkında Temsil Biçimleri”, Dini Araştırmalar Dergisi (10), Ankara, Eylül-Aralık 2007, ss. 13-29.
 • Hicazî, Mahmud Fehmi, “Halife Altay Jane Kazak Halıkkının İslam Medenieti Turalı Jariyalımdarı”, Din Jane Koğam Kayretkeri Halife Altay: Eldik İs Pen İmani Kundılıktar (Sempozyum tebliğleri), Almatı 2008, ss. 8-15.
 • http://fatua.kz/kz/person/view?id=4# (et. 05.96.2015).
 • http://www.sunna.kz/kz/page/view?id=38 (et. 26.06.2014).
 • İsa, M., Kenjetay, D., “Kuran”, Kazakistan Ulttuk Ençiklopediya, 6. Tom, Almatı 2004, ss. 127-130.
 • İsaulı, Muhiddin, (Patteyev), Kuran Kimin Sözi?, Altın Kalam, Almatı 2007.
 • İsaulı, Muhiddin, Kuran Baktarı -Kıska Sureler Tapsiri, I-II. Kitap, Almatı 2009.
 • Kanlıdere, Ahmet, “Musa Carullah”, DİA (Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), İstanbul 2006, XXXI,214-16.
 • Kara, Abdulvahap, “Akıtım Askar Bel Edi”, www.Turkystan.Kz/Page.Php?Page_İd=39&İd=2422 (erşişim: 03.10.2010).
 • Kara, Abdulvahap, ”Büyük Kazak Din Bilgini Halife Altay”, www.abdulvahapkara.com/?p=93 (et. 21.05.2009).
 • Kara, Abdulvahap, ”Kazak Halkının Ruhani Ömirinde Öşpes İz Kaldırğan Halifa Altay”, Din Jane Koğam Kayretkeri Halife Altay: Eldik İs Pen İmani Kundılıktar (Sempozyum tebliğleri), Almatı 2008, ss. 56-59.
 • Kasietti Kuran -Allah Tağalanın tendesi jok vağız-nasihatına jane ulı mufassirlerdin tüsindirme-tafsirlerine bir ğajayıp sayahat, 30. Para, Arapça’dan çev.: İlhamjan Rafikov, Kazakşa: Üsen Şoybek, Askarali baspahanası, Şimkent 2010.
 • Kıdırhanulı, Vahap Kajı, Kuran Karim, Kazakşa Mağına Jane Tüsinigi, Almatı 2002.
 • Kuliyev, Elmir Rafael, Koran -Smislovoy Perevod na Russkiy Yazık, Moskva 2004.
 • Mahat, Abdussamad, Fatiha Suresinin Tafsiri, Şapağat-Nur baspahanası, Almatı 2008.
 • Majeni, Tilevhan, “Kuran Karimnin Kazak Tilindegi Avdarmaları Hakında”, Jas Alaş (Gazeti), no 91 (15549), 16 Karaşa/Kasım, Seysenbi 2010 (www.zhasalash.kz/ruhaniyat/3207.html).
 • Negimov, Serik, “Sadvakas Ğılmani Men Muftahidden Usin”, Din Jane Koğam Kayretkeri Halife Altay: Eldik İs Pen İmani Kundılıktar (Sempozyum tebliğleri), Almatı 2008, ss. 74-76.
 • Omarova, Gulnar Seytkerimkızı, “Söz Bası”, Akıt Ulimjiulı (Aziz Akıtulı), Müsülman baspaüyi, Almatı 2008, ss. 3-20.
 • Osmanov, M. Nuri O., Koran, Perevod c Arabskogo i Kommentari, 3. baskı, Moskova-Sen-Petersburg 2009.
 • Öserov Serkimbayulı, Nurali, Makaşov İstayulı, Cumabay et-Tarazi, “Avdarmaşılardan”, Kuran Karim, Jane Onın Kazakşa Mağınası, Moskova 1990, I,622-654.
 • Özdemir, Emin, “Kazak Kültürel Hayatında Tatarların Etkisi ve Kazak Ceditçiliğinin Gelişimi”, Bilig, Kış 2009, (48), ss. 157-176.
 • Özsoy, İsmail, “Sovyet Sisteminin Çöküşünden Tarihi ve Evrensel Dersler”, Bilig (39), 2006, ss. 163-194.
 • Pazarbaşı, Erdoğan, “Kur’an’ın Azerbeycan’da Yaygın Tefsir ve Tercümeleri “, Bilig (25), 2003, ss. 73-97.
 • Porohova, İman Valeri, Koran, Ripol Klassik, Moskova 2008.
 • Saipova, Saida, Ignatiy Yulianoviç Kraçkovskiy ve İman Valeriya Porohova’nın Rusça Kur’an Tercümeleri (yüksek lisans tezi), Ankara 2006.
 • Shovkhalev, İsmail, Kur’an-ı Kerim’in Rusça Tercümeleri (Mana doğruluk bakımından değerlendirilmesi) (yüksek lisans tezi), Ankara 2006.
 • Taj-murat, Maksat, “Kayta Oralğan Kitap”, Egemen Gazeti, 15.01.2014 (http://egemen.kz/2014/01/15/14959. et. 22.07.2014).
 • Tokaşbayev, Marat, “Ultımızdın Ustazı”, Din Jane Koğam Kayretkeri Halife Altay: Eldik İs Pen İmani Kundılıktar (Sempozyum tebliğleri), Almatı 2008, ss. 83-89.
 • Tokjigitov, Mukatay Jakıpulı, Kuran Turalı Akikattar, Kazakistan bapsaüyi, Almatı 1968.

Detaylar

Sayı
Cilt: 15, Sayı: 1, Yaz 2015
Geliş Tarihi
24.08.2015
Kabul Tarihi
20.12.2015
Yayın Tarihi
31.12.2015
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Çalışkan, İsmail. “Kazakistan’da Kur’an Ve Tefsir Literatürü (Kazakça Ve Rusça Eserler)”. Marife 15/1. 31 Aralık 2015. 139-162. https://doi.org/10.33420/marife.437078.
Özet Görüntüleme: 58
PDF İndirme: 31

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: