Okuyucu ve Metin (Semiyotikten Hermenötiğe)

Detaylar

Sayı
Cilt: 2, Sayı: 2, Güz 2002
Gönderildi
15.07.2002
Yayınlanmış
30.09.2002
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Kâsım, Sîzâ - Polat, Fethi Ahmet. “Okuyucu Ve Metin (Semiyotikten Hermenötiğe)”. Marife 2/2. 30 Eylül 2002. 177-211. https://www.marife.org/marife/article/view/74.