Mushaflardaki Vakf İşaretlerine İlişkin Bir Değerlendirme

0

Detaylar

Sayı
Cilt: 15, Sayı: 1, Yaz 2015
Gönderildi
07.04.2015
Yayınlanmış
30.06.2015
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Nasıl Atıf Yapılır

Et-Tayyâr, Müsâid b. Süleyman - Koyuncu, Recep. “Mushaflardaki Vakf İşaretlerine İlişkin Bir Değerlendirme”. Marife 15/1. 30 Haziran 2015. 413-420. https://www.marife.org/marife/article/view/743.