Memlükler’in İkinci Döneminde Dımaşk Şehri (784/1382–922/1516)

Detaylar

Sayı
Cilt: 15, Sayı: 1, Yaz 2015
Gönderildi
13.04.2015
Yayınlanmış
30.06.2015
Dergi Bölümü
İnceleme
Bilim dal(lar)ı
İslam Tarihi ve Sanatları,
İslam Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

Yalçın, Mehmet Fatih. “Memlükler’in İkinci Döneminde Dımaşk Şehri (784/1382–922/1516)”. Marife 15/1. 30 Haziran 2015. 433-436. https://doi.org/10.33420/marife.437044.