Araştırma Makalesi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Müfredatının Din Okuryazarlığı Açısından İncelenmesi

The Examination of Religious Culture and Ethics Curriculum in terms of Religious Literacy

Öz

Din okuryazarlığı; bir dine ait kavram, ibadet, inanç esasları ile dinin tarihi ve sosyal arka planını bilmek anlamına gelmektedir. Bilimsel literatürde son yıllarda yerini alan bu kavramın öğretimi ile toplumda din hakkında yanlış bilgi sahibi olmaktan kaynaklanan dini cehalet ve taassubun önüne geçileceği düşünülmektedir. Kavram ülkemizde eğitim öğretim süreçleri bakımından incelenmemiştir. Bu araştırmada, DKAB programlarında din okuryazarlık becerisine etkisi olabilecek kazanımları tespit ve DKAB programlarının geliştirilmesinde bu konunun da göz önünde bulundurulabileceğine işaret edilmektedir.
Religious literacy means to know about concepts of religion, worship, belief principles along with the history and social background of religion. Teaching this concept which has taken place in scientific literature, it is believed that religious ignorance and bigotry which arises from the possession of false information about religion in society will be prevented. However, this concept has not been studied teaching and learning process. In this study attempts to effects of Religious Culture and Ethics courses on religious literacy and aimed in program devolopment indicate how this issue can be taken into account.

Anahtar Kelimeler

Din Okuryazarlığı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri
Religious Literacy, Religious Culture And Ethics Courses

Kaynakça

 • Akgül, Mehmet vd., İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4. Sınıf Ders Kitabı, MEB Yay., Ankara 2012.
 • Akgül, Mehmet vd., İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5. Sınıf Ders Kitabı, MEB Yay., Ankara 2012.
 • Akgül, Mehmet vd., İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7. Sınıf Ders Kitabı, MEB Yay., Ankara 2012.
 • Akgül, Mehmet vd., Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12. Sınıf Ders Kitabı, MEB Yay., Ankara 2012, ss. 91-118.
 • Akto, Akif, “Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programlarında Öğrenci Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyleri (Van İli Örneği)”, E-Journal of New World Sciences Academy, S. 4, C. 6, ss. 785-808.
 • Bajovic, Mirjana & Anne Elliott, “The Intersection of Critical Literacy and Moral Literacy: Implications for Practice”, Critical Literacy: Theories and Practices, 2011, 5;1, ss. 27-37.
 • Bilecik, Sümeyra, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Din Okuryazarlık Becerisine Etkisi (Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma), NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya 2015.
 • Bulut, İsmail, İsmail Arıcı ve Celal Büyük, “Öğretmenlere Göre İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programında Yer Alan İnanç Öğrenme Alanı Kazanımlarının Gerçekleşme Düzeyi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 41, ss. 221-238.
 • Bulut, Zübeyir, “Dinsel Çoğulculuk ve Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Diğer Dinlerin Öğretimi”, Kelam Araştırmaları Dergisi, S. 8, C.2, ss. 65-90.
 • Ekşi, Ahmet vd., Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10. Sınıf Ders Kitabı, MEB Yay., Ankara 2012.
 • Furat, Ayşe Zişan. “Din Okuryazarlığı: Din Eğitimi Felsefesi Açısından Temel Bir Kavram”. Marife 12/3 (2012): 9-24. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344368.
 • Kellner, Douglas, “New Technologies/New Literacies: Restructuring Education for a New Millennium”, International Journal of Technology and Design Education, 2001, S. 11, ss. 67-81.
 • Komisyon, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı, Ankara 2013.
 • Kurudayıoğlu, Mehmet ve Sait Tüzel, “21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi”, TÜBAR, 2010, S. 28, ss. 283-298.
 • MEB DÖGM, Dini Terimler Sözlüğü, MEB Yay., Ankara 2009.
 • MEB DÖGM, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, MEB Yay., Ankara 2010.
 • MEB DÖGM, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı, MEB Yay., Ankara 2010.
 • Moore, Diane, Overcoming Religious Illiteracy; A Cultural Studies Approach to The Study of Religion in Secondary Education, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 • Okumuşlar, Muhiddin, “Din Eğitiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikaye”, Selçuk Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 21, ss. 237-252.
 • Özdemir, Şuayip ve İsmail Arıcı, “Alevi-Bektaşilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’ne Yönelik Görüşleri (Malatya Örneği)”, Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi (Ed. Recep Kaymakcan, Mahmut Zengin, Şeyma Arslan), Dem Yay., İstanbul 2011.
 • Prothero, Stephen, Religious Literacy; What Every American Needs to Know and Doesn’t, Harper Collins Publishers, New York 2008.
 • Türkan, Ahmet vd., Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9. Sınıf Ders Kitabı, MEB Yay., Ankara 2012.
 • Walker, Allan, “Leadership and Moral Literacy in Intercultural Schools”, Journal of Educational Administration, 45; 4, s. 379-397.
 • Yılmaz, Macit, “İnanç Öğrenme Alanları Açısından Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarının İncelenmesi”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18/3, ss. 117-134.

Detaylar

Sayı
Cilt: 16, Sayı: 1, Yaz 2016
Geliş Tarihi
09.03.2016
Kabul Tarihi
19.06.2016
Yayın Tarihi
30.06.2016
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Bilecik, Sümeyra. “Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Müfredatının Din Okuryazarlığı Açısından İncelenmesi”. Marife 16/1, 35-58.. https://doi.org/10.33420/marife.436709
Özet Görüntüleme: 130
PDF İndirme: 37

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: