Takıyye Hakkında Bazı İmâmî-Şiî Görüşler

Detaylar

Sayı
Cilt: 16, Sayı: 1, Yaz 2016
Gönderildi
21.03.2016
Yayınlanmış
30.06.2016
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Hadis

Nasıl Atıf Yapılır

Kohlberg, Etan - Kutluay, İbrahim. “Takıyye Hakkında Bazı İmâmî-Şiî Görüşler”. Marife 16/1. 30 Haziran 2016. 167-177. https://doi.org/10.33420/marife.436720.