Araştırma Notu

Makâsıdü’ş-Şerîa Bilgisinin Önemi

0

Detaylar

Sayı
Cilt: 2, Sayı: 2, Güz 2002
Gönderildi
12.07.2002
Yayınlanmış
30.09.2002
Dergi Bölümü
Araştırma Notu
Bilim dal(lar)ı
Diğer,
Diğer-1

Nasıl Atıf Yapılır

Pekcan, Ali. “Makâsıdü’ş-Şerîa Bilgisinin Önemi”. Marife 2/2. 30 Eylül 2002. 219-227. https://www.marife.org/marife/article/view/76.