Hucciyyetu Ef’âli Rasulillah Usûliyyen ve Hadisiyyen ve fîhi İsmetuhû mine’l-Hata’ ve’l-Hatîe, Muhammed Avvame

Öz

Tanıtımını yaptığımız eser, Hz. Peygamber’in(aleyhisselam) ahvalinden fiillerinin hücciyeti ve amel yönünden mükellefler üzerine herhangi bir sorumluluk yükleyip yüklemediğini konu edinmektedir. Eserin aslı 2009 yılında Fas’ta Dar'ül Hadis el-Haseniyye müessesesi tarafından düzenlenmiş bir sempozyumda sunulan tebliğdir.Usulî ve hadisî bakış açısına göre Rasulullah'ın(aleyhisselam) fiillerinin hücciyeti konusundaki fikirleri aktaran müellif, ikinci bölümün sonunda sonuç niteliğinde bir değerlendirme yaparak, usulcülerin Hz. Peygamber’in fiilleri hakkında detaylı bir taksimlendirme yapması ve bunlardan bazılarına tabi olmamanın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını söylemesinin, haşa sünneti ve onunla ameli değersizleştirmeyi hedeflemediği, bilakis ilmi anlamda deliller arasında koordinasyonun sağlanması ve bunlarla amel edilmesi veya terkedilmesi durumunda mükelleflerin nelerle karşılaşacağını ifade için olduğunu söylemektedir.Muhaddislerin ise –selef-i salihinin adeti üzere olduğu gibi- Rasulullah'ın(aleyhisselam) sünnetine tâbi olmanın, onu bütünüyle ve tek tek ele alarak uygulamak olduğu şeklinde anladıklarını dillendiren yazar, bu anlayışa İbn-i Abdilberr’in et-Temhid’de (s. 166) İbn-i Ömer'den yapmış olduğu "Allah bize Muhammed'i gönderdi, biz bir şey bilmeyiz, eğer bir şey yaparsak Rasulullah’ı(aleyhisselam) öyle yapıyorken gördüğümüzdendir" şeklindeki rivayetlerin temel teşkil ettiğini belirtmektedir.

Anahtar Kelimeler

Hadislerin Hucciyeti, Peygamber’İn Fiillerinin Taksimi, Muhammed Avvame, Sünnete İttiba, Sünnetin Hucciyeti

Detaylar

Sayı
Cilt: 17, Sayı: 2, Kış 2017
Geliş Tarihi
16.11.2017
Kabul Tarihi
23.11.2017
Yayın Tarihi
31.12.2017
Dergi Bölümü
İnceleme
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Hadis

Nasıl Atıf Yapılır

Ölmez, Mustafa. “Hucciyyetu Ef’âli Rasulillah Usûliyyen Ve Hadisiyyen Ve fîhi İsmetuhû mine’l-Hata’ ve’l-Hatîe, Muhammed Avvame”. Marife 17/2. 31 Aralık 2017. 339-342. https://doi.org/10.33420/marife.354163.
Özet Görüntüleme: 65
PDF İndirme: 27

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: