Tasavvufun Hakikati, Ahmed el-Alavî (çev. İbrahim Doğu)

Öz

Bu makalede Şazeli tarikatinin Alaviyye kolunun kurucusu Şeyh Ahmed El-Alavî'nin, Türkçe'ye "Tasavvufun Hakikati" ismiyle tercüme edilmiş olan "Risâletü'n-Nâsır Ma'ruf fi'zzebbi an Mecdi't-Tasavvuf" isimli eseri incelenmiş ve kritik edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Tasavvuf, Ahmed El, Tasavvufun Hakikati

Detaylar

Sayı
Cilt: 17, Sayı: 2, Kış 2017
Geliş Tarihi
03.08.2017
Kabul Tarihi
21.11.2017
Yayın Tarihi
31.12.2017
Dergi Bölümü
İnceleme
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tasavvuf

Nasıl Atıf Yapılır

Bayrakcı, Sami. “Tasavvufun Hakikati, Ahmed El-Alavî (çev. İbrahim Doğu)”. Marife 17/2. 31 Aralık 2017. 343-345. https://doi.org/10.33420/marife.332469.
Özet Görüntüleme: 89
PDF İndirme: 37

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: