Araştırma Makalesi

İftira Bir "Kötülük"tür ve "İnsanlık Suçu"dur!

Slander is an "Evil" and Crime Against Humanity

Öz

Kötülük nedir? Bu, yüzyıllardır sorulagelen bir sorudur. Düşünce tarihinde kendine güçlü bir yer bulan, özellikle teolojinin üzerinde çalıştığı Tanrı eksenli sorulan bu soru, içinden çıkılmaz cevap verilemez bir hal aldığında bile, düşünürler onu çözmek için girişimde bulunmaktan kaçınmamışlardır. Öte yandan Tanrı eksenli bir kötülük sorununun çözümündeki başarısızlıklar tam anlamıyla kavrayamadığımız bir alana ait olduğu içinbelki mazur bile görülebilir. Peki, ya günlük yaşamda her gün karşılaştığımız, el sıkıştığımız, selam verdiğimiz, tebessüm ettiğimiz, sevincimizi, derdimizi kısacası hayatımızı paylaştığımız insanların ekseninde bu soruyu soracak olursak ne tür bir cevap verebiliriz? Burada bilgimizin gücünü aşan, kötülük yapma gerekçesini anlayamadığımız bir alandan bahsetmiyoruz. Burada bahsettiğimiz alan bizzat bizim ürünümüz olan, içinde yaşadığımız, kendimizin belirlediği çevredir. Kendi çevremizde bizzat insan eliyle yapılan "kötülük nedir?" sorusu, günlük yaşam deneyiminde kötü olan kişinin kendisinin de becerikli bir şekilde cevaplayabildiği ve öteki üzerinden tanımladığı bir eyleme biçimini açığa çıkarmaktadır. Üstelik kötülüğün açığa çıkışı bile bizim içsel deneyimimizden hareketle olur, biz onu ancak bize bir şey çarptığında fark ederiz ve içselleştirerek izini süreriz. Bu çalışmanın konusu buradan hareketle iki aşamadan oluşmaktadır. İlki, insan eliyle yapılan, yaşadığımız ve bizzat kendimizin kurduğu çevremizde oluşan kötülüğün ne olduğunun sorgusudur. İkincisi ise, iftira ve gıybetin araç olarak kullanılması suretiyle ortaya çıkan kötülüğün, şiddete kadar giden çizgisi ve sıradanlaşmasının nasıl bir insanlık suçu haline geleceğidir.

Anahtar Kelimeler

Kötülük, Kötücüllük, Korsanlık, Arendt, İftira
Slander, Evil, Wickedness, Piracy, Arendt

Kaynakça

 • Arendt, Hannah, Şiddet Üzerine, (Çev. Bülent Peker), İletişim Yayınları, İstanbul (2014a).
 • Arendt, Hannah, Kötülüğün Sıradanlığı Adolf Eichmann Kudüs’te, (Çev. Özge Çelik), Metis Yayınları, İstanbul (2014b).
 • Arendt, Hannah, “Düşünmek ve Ahlaki Değerlendirmek,” (Çev. Oğuz Tecimen), Cogito, Yıl: 2017, Sayı: 86.
 • Coşkun, Berat, Hannah Arendt’te “Radikal Kötülük” Problemi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2013.
 • Bayraktar, Levent, “Henri Bergson” 1900’den Günümüze Büyük Düşünürler, Etik Yayınları, İstanbul 2010.
 • Çelik, Kevser, “Kötülüğün Felsefesi: Felsefi Tecrübede Kötülük Sorunu ve Kötülüğü Haklılaştırma Olarak Teodise,” Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014.
 • Geylani, Abdulkadir, Kur’an ve Hadis Sohbetleri, (Çev. Osman Güman), Gelenek Yayınları, İstanbul 2013.
 • Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, (Çev. Ayşegül Çakan), T. İş Bankası Yayınları, İstanbul 2018.
 • Öztürk, Mustafa, Kur’an’ı Kerim Meali, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2015.
 • Hadot, Pierre, Plotinos ya da Bakışın Saflığı, (Çev. Özcan Doğan), Doğu-Batı Yayınları, Ankara 2016. İlgili kısım bu kitabın ilgili yerinden alıntılanmıştır. (Plotinus, Enneads IV, 8, 7, 15).
 • Sami Şemseddin, “Gıybet”, Kamus-ı Türki, TDK, Ankara 2015.
 • Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara 2011.
 • Zizek, Slavoj, Şiddet, (Çev. Ahmet Ergenç), Encore Yayınları, İstanbul 2018.

Detaylar

Sayı
Cilt: 18, Sayı: 1, Yaz 2018
Geliş Tarihi
02.05.2018
Kabul Tarihi
23.06.2018
Yayın Tarihi
30.06.2018
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Felsefesi

Nasıl Atıf Yapılır

Kiriş Yılmaz, Nurten - Albayrak, Mevlüt. “İftira Bir "Kötülük"tür Ve "İnsanlık Suçu"Dur!”. Marife 18/1. 30 Haziran 2018. 23-38. https://doi.org/10.33420/marife.420391.
Özet Görüntüleme: 69
PDF İndirme: 39

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: