Selçûkîler Devrinde Mezâhib

Detaylar

Sayı
Cilt: 2, Sayı: 2, Güz 2002
Gönderildi
18.06.2002
Yayınlanmış
30.09.2002
Dergi Bölümü
Nostalji
Bilim dal(lar)ı
Diğer,
Diğer-1

Nasıl Atıf Yapılır

Şerefeddin, Mehmed - Bahçıvan, Seyit. “Selçûkîler Devrinde Mezâhib”. Marife 2/2. 30 Eylül 2002. 265-276. https://www.marife.org/marife/article/view/81.