Araştırma Makalesi

Nietzsche’de Yaşamın Olumlanması Üzerine

On Affirmation of Life in Nietzsche

Öz

Bu makalede Nietzsche’nin kendi döneminde baskın olan ahlak anlayışlarına eleştirileri üzerinden onun neredeyse tüm eserlerinde mevcut olan yaşamın olumlanması teması ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu tema onun etik açıdan Hıristiyan ahlakına yönelik eleştirilerinde, daha metafiziksel bir zemine sahip olan bengi döngü anlayışında ya da insanın nasıl daha özgün ve kendi olarak yaşayabileceği bir teori olarak okunabilecek olan ünlü Zerdüşt karakterinde görülebilir. Bu yaşama evet diyen tavır Nietzsche’nin tüm felsefi görüşlerinin içine nüfuz etmiştir. Bu makalede de bu yaşama evet diyen tavrın Nietzsche’nin felsefesi içinde ne kadar özsel ve merkezi bir yere sahip olduğu açık kılınmaya çalışılmıştır. İnsanın biricikliği ve insan yaşamının değerinin olumlu anlamda yüceltilmesi fikrinin Nietzsche için ne kadar önemli olduğunun gösterilmesi amaçlanmıştır.
In this article, through Nietzsche’s criticisms about moral sentiments which were dominant in his era, the theme of affirmation of life -which exists in almost all of his works- is be presented. This theme can be seen in his criticisms towards Christian morals ethically, in the understanding of eternal recurrence which has more of a metaphysical ground or in the famous character of Zoroaster which can be read as a theory about how a human can live more authentically and as himself/herself. This yes-saying attitude towards life has penetrated into all of his philosophical views. And in this article, an attempt is made to clarify the attitude towards life has an essential and central place in Nietzsche’s philosophy. The aim is to show how important the idea of the uniqueness of the human and the extollment of human life in a positive manner was for Nietzsche.

Anahtar Kelimeler

Nietzsche, Nihilizm, Zerdüşt, Eleştiri, Yaşam
Nietzsche, Nihilism, Zarahustra, Critics, Life

Kaynakça

 • Acampora, Christa Davis – Pearson, Keith Ansell. Nietzsche’s ‘Beyond Good and Evil’: A Reader’s Guide. Londra: Continuum, 2011.
 • Benn, Alfred W.. “The Morals of an Immoralist: Friedrich Nietzsche (I)”. International Journal of Ethics 19/1 (1908): 1-23.
 • Brobjer, Thomas H.. “Nietzsche’s Affirmative Morality: An Ethics of Virtue”. Journal of Nietzsche Studies 26/1 (2003): 64-78.
 • Cartwright, David E.. “Kant, Schopenhauer, and Nietzsche on the Morality of Pity”. Journal of the History of Ideas 45/1 (1984): 83-98.
 • Clark, Maudemarie. “Suffering and the Affirmation of Life”. The Journal of Nietzsche Studies 43/1 (2012): 87-98.
 • Coşar, Metin. Nietzsche: Kavramada Yeni Bir Yol. Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2009.
 • Gemes, Ken – Janaway, Christopher. “Life-Denial versus Life-Affirmation: Schopenhauer and Nietzsche on Pessimism and Asceticism’”. A Companion to Schopenhauer, Ed. Bart Vandenabeele. 280-299. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd., 2016.
 • Hunt, Lester H.. Nietzsche and the Origin of Virtue. New York: Routledge, 2005.
 • Jaspers, Karl. “Man as His own Creator (Morality)”. Nietzsche: Critical Assesments: On Morality and the Order of Rank. Ed. Daniel W. Conway – Peter S. Groff, 95-108. Londra: Routledge, 2003.
 • Jaspers, Karl. Nietzsche: An Introduction to the Understanding of His Philosophical Activity. Maryland: The Johns Hopkins University Press, 1997.
 • Kaufmann, Walter. Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist. West Sussex: Princeton University Press, 1974.
 • Kuçuradi, İonna. Nietzsche ve İnsan. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2009.
 • Lomax, J. Harvey. “Löwith’s Nietzsche”. Interpreting Nietzsche: Reception and Influence. Ed. Ashley Woodward, New York: Continuum, 2011.
 • Nietzsche, Friedrich. Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future. Trc. Judith Norman. New York: Cambridge University Press, 2002.
 • Nietzsche, Friedrich. Daybreak: Thoughts on the Prejudices of Morality. Trc. R. J. Hollingdale. New York, Cambridge University Press, 2006.
 • Nietzsche, Friedrich. Ecce Homo: How to Become What You Are. Trc. Duncan Large. New York: Oxford University Press, 2007.
 • Nietzsche, Friedrich. Gay Science: With a Prelude in German Rhymes and an Appendix of Songs, Trc. Josefine Nauckhoff – Adrian Del Caro. New York: Cambridge University Press, 2008.
 • Nietzsche, Friedrich. On the Geneology of Morality. Trc. Carol Diethe. New York: Cambridge University Press, 2007.
 • Nietzsche, Friedrich. The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, and Other Writings. Trc. Judith Norman. New York: Cambridge University Press, 2007.
 • Nietzsche, Friedrich. The Birth of Tragedy and Other Writings. Trc. Ronald Speirs. New York: Cambridge University Press, 2007.
 • Nietzsche, Friedrich. The Case of Wagner, Nietzsche Contra Wagner, The Twilight of the Idols, The Antichrist. Trc. Thomas Common. Londra: T. Fisher Unwin, 1899.
 • Nietzsche, Friedrich. Thus Spoke Zarahustra: A Book for All and None. Trc. Adrian Del Caro. New York: Cambridge University Press, 2006.
 • Nietzsche, Friedrich. Will to Power. Trc. Walter Kaufmann – R. J. Hollingdale. New York: Random House Inc., 1968.
 • Orlie, Melissa A.. “The Art of Despising Oneself: The Slavish Roots of Nietzsche’s Asceticism”. International Studies in Philosophy 32/3 (2000): 71-82.
 • Owen, David. Nietzsche’s Genealogy of Morality. New York: Routledge, 2014.
 • Reginster, Bernard. Affirmation of Life: Nietzsche on Overcoming Nihilism. Cambridge: Harvard University Press, 2006.
 • Ridley, Aaron. “Nietzsche and the Re-evaluation of Values”. Nietzsche’s On the Genealogy of Morals: Critical Essays. Ed. Christa Davis Acampora. 77-92. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2006.
 • Williams, Garrath. “Nietzsche’s Response to Kant’s Morality”. The Philosophical Forum 30/3 (1999): 201-216.

Detaylar

Sayı
Cilt: 19, Sayı: 1, Yaz 2019
Geliş Tarihi
15.06.2018
Kabul Tarihi
19.06.2019
Yayın Tarihi
30.06.2019
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Felsefesi

Nasıl Atıf Yapılır

Yurt, Engin - Yıldız, Erdal. “Nietzsche’de Yaşamın Olumlanması Üzerine”. Marife 19/1. 30 Haziran 2019. 209-224. https://doi.org/10.33420/marife.434165.
Özet Görüntüleme: 236
PDF İndirme: 106

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: