Ebu’l-Kāsım el-Hasen b. Muhammed b. Habîb en-Nîsâbûrî, Ukalâu’l- Mecânîn (Akıllı Deliler)

Kaynakça

  • Bilge, Ayşegül; Çam, Olcay. “Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama ile Mücadele”. TAF Preventive Medicine Bulletin 9/1 (2010): 71-78.
  • Engelliler Gerçeği ve İslam –Sorunlar ve Çözüm Önerileri-. Ed. İsmail Karagöz. 20-21 Aralık 2003 Ankara.
  • Arslan, Adnan. “et-Tenûhi ve el-Udeydân Özelinde Dünden Bugüne Bir Psikoterapi Geleneği: ‘el-Ferac Ba’deş-Şidde Konulu Eserler”. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6/12 (2017): 211-233.
  • Sarı, Mehmet Ali. “İbn Habîb en-Nîsâbûrî”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 19: 150. İstanbul: TDV Yayınları, 1999.
  • Şahin, Şener. Klasik Arap Edebiyatında Sofra Mizahı Tipler ve Temalar. Bursa: Emin Yayınları, 2011.
  • Demirbilek, Salih. “Türk Kültüründe ‘Deliler’ ve Bunların Dede Korkut Oğuznâmelerine Yansıması”. Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 3/5 (2013): 69-77.

Detaylar

Sayı
Cilt: 19, Sayı: 1, Yaz 2019
Geliş Tarihi
20.02.2019
Kabul Tarihi
19.06.2019
Yayın Tarihi
30.06.2019
Dergi Bölümü
Kitap Kritiği
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Arap Dili ve Belağatı

Nasıl Atıf Yapılır

Arslan, Adnan. “Ebu’l-Kāsım El-Hasen B. Muhammed B. Habîb En-Nîsâbûrî, Ukalâu’l- Mecânîn (Akıllı Deliler)”. Marife 19/1, 265-271.. https://doi.org/10.33420/marife.529589
Özet Görüntüleme: 179
PDF İndirme: 66

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: