Gene W. Heck, Charlemagne, Muhammad, and the Arab Roots of Capitalism

Gene W. Heck, Charlemagne, Muhammad, and the Arab Roots of Capitalism

Öz

Kitap genel anlamda Orta Çağ’da Doğu ile Batı arasındaki etkileşimin ana nedeninin ticaret olduğunu ve Müslüman ticaretinin Hristiyan Batının gelişimini engellemek yerine, ona karanlık çağların çıkmazından kurtulması için fırsatlar ve yöntemler sunduğunu ortaya koymaktadır. Bunun da hangi tekniklerle, ne zaman ve kim arayıcılığı ile gerçekleştiğini zengin örneklerle destekleyerek anlattığı için alanında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.. Kitapta dönemin ticaret merkezlerinin konumları, adları, taşıdıkları öneme dair birçok ayrıntı, dönemin ticari ürünlerinin isimleri, taşındıkları bölgeler ve dönemin ticaret anlaşmalarının içerikleri, yapıları ve kullanım alanları bulunabilir. Bu sebeple kitap İslam Tarihi, İslam İktisat Tarihi, Orta Çağ Avrupa İktisat Tarihi alanlarında çalışma yapanların başvurabileceği önemli bir eserdir.
Industrial revolution brought about increase in production. In this case, in order to ensure the continuity of its production, the industrialist has brought the product to the consumers’ feet and puts it in search of its fast consumption. These searches have developed the direct selling system that goes from house to house. Direct marketing technique is included in the sales technique which is known as multi-level marketing / network marketing and which gives the salesman the opportunity to increase income with two types of income. The way this technique brings itself closer to the legally unacceptable pyramid system in the world is that it allows the direct salespersons who are included in the system to have the opportunity to receive a premium from their sales. This aspect makes this marketing technique attractive and constitutes the most criticized part in terms of ethics. In order to obtain halal gain in marketing in terms of Islamic Law, the product marketed should be considered as halal in terms of Islamic Law, and marketing should not contain any element prohibited by Islam, such as any fraud, deception, gambling, interest. The fact that this market is marketed as the system itself, and that a door opens to a profit other than its own labor, has brought about this aspect of this marketing technique in terms of Islamic Law. For this reason, the sponsorship which was given by the company from the sales of the bottom line, was seen as gaining income through the effort and effort of another person, and thus the validity of this system remained open to evaluation. In this respect, our study includes an evaluation of the sponsor distributor in terms of the unacceptable aspects of income and Islamic Law. In this respect, our work Includes an evaluation with permissible and non-permissive of the income obtained by the sponsor in terms of Islamic Law.

Anahtar Kelimeler

İslam İktisat Tarihi, Orta Çağ Avrupa İktisat Tarihi, Fatimilerde Ticari Yapı
Islamic Law, Network Marketing, Pyramid System, Sponsor, Broker

Kaynakça

  • Gene W. Heck, Charlemagne, Muhammad, and the Arab Roots of Capitalism, Walter de Gruyter: 2006, Berlin & New York, ISBN: 978-3110192292.

Detaylar

Sayı
Cilt: 20, Sayı: 2, Kış 2020
Geliş Tarihi
13.10.2020
Kabul Tarihi
18.11.2020
Yayın Tarihi
30.12.2020
Dergi Bölümü
Kitap Kritiği

Nasıl Atıf Yapılır

Öznur, Özdemir. “Gene W. Heck, Charlemagne, Muhammad, and the Arab Roots of Capitalism”. Marife 20/2, 961-965.. https://doi.org/-
Özet Görüntüleme: 48
PDF İndirme: 23

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.