Demirpolat, A. (2002). Ülgener ve Geri Kalmışlık Sorunsalı. Marife, 2(3), 285-297. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343237