Genç, H. (2021). İbn Sînâ’ya Göre Allah Cüzîleri Bilir; Fakat Nasıl?. Marife, 21(1), 605 - 627. https://doi.org/10.33420/marife.909923